Medborgare från EU/EES (anställd)

EU/EES-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd men behöver uppfylla kravet för uppehållsrätt.

Utlänningslagen angående uppehållsrätt för EU/EES-medborgare som är anställda

3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.

1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel. Lag (2006:219).

3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Lag (2006:219).

Vägledning till medborgare från EU/EES

Den fria rörligheten inom EU/EES gör det möjligt för EU/EES-medborgare att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd. För vistelser längre än 3 månader behöver de uppfylla kraven för uppehållsrätt. 

Medarbetare från EU/EES kan med anledning av detta inte ansöka om uppehålls- eller arbetstillstånd och behöver därför inte kontakta Migrationsverket. 

Migrationsverkets information om EU/EES-medborgare

Information som kan vara bra att veta om

  • Det finns särskilda krav för att få ett samordningsnummer eller personnummer. Personnummer beviljas endast till de som uppfyller kravet om minst 12 månaders anställning. Det innebär att de som anställs kortare tid tilldelas ett samordningsnummer som ordnas av arbetsgivaren. 
  • Möjligheterna att vara i Sverige längre tid utan personnummer kan medföra en del problem som både mottagande chef samt medarbetaren bör veta om:
    - ingen möjlighet att öppna bankkonto med alla funktioner såsom bank-id
    - ingen möjlighet att ställa sig i bostadskö hos hyresföretag som kräver personnummer
    - ingen möjlighet att ingå avtal för t.ex. internet i hemmet
  • EU/EES tillämpar gemensamma regler för sociala rättigheter för medarbetare som flyttar inom Europa. En person kan bara vara försäkrad i ett land i taget och betalar därför bara avgifter i det landet. Det är socialförsäkringsinstitutionerna som avgör vilket land en person tillhör. Vid flytt till Sverige ska medarbetaren kontakta Försäkringskassan för utredning av försäkringstillhörigheten. Om det rör en kortare vistelse räknas medarbetaren som en gäst och bör ha med sig ett EU-kort från sitt hemland att uppvisa i samband med eventuell vård. Försäkringskassans information - flytta till Sverige.

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2024-03-18