Brandskyddsutbildning

Alla anställda på Umeå universitet ska gå grundläggande brandskyddsutbildning minst vart 5:e år. För brandskyddsombud finns en specifik utbildning. Presto håller i utbildningarna, för anmälan se information nedan.

Du anmäler dig till en utbildning på: interna utbildningar och nätverksträffar.

Grundläggande brandskyddsutbildning 

Grundläggande brandskyddsutbildning ska all personal på Umeå Universitet gå minst vart femte år. Du kan välja mellan en digital utbildning och en utbildning som hålls på campus. Kostnaden debiteras institutionen.

Grundläggande brandskyddsutbildning omfattar:

  • Lagar och regler
  • Varför börjar det brinna?
  • Vilka konsekvenser kan en brand få?
  • Vad gör vi om det börjar brinna?
  • Hur kan vi förebygga bränder?

Webbutbildning

Denna utbildning är digital. Deltagaren får en länk som är giltigt i 30 dagar och kan genomföra utbildningen när det passar. Utbildningen finns på svenska och engelska. Utbildningen kostar 200 kr per person

Utbildning på campus

Denna utbildning hålls på campus och innehåller även en praktisk släckövning. Utbildningen kostar 4500 kr per tillfälle med en maxgräns på 20 personer.

Utbildning för brandskyddsombud 

Brandskyddsombud ska gå denna utbildning vart tredje år. Kursen bekostas av Umeå universitet centralt.

Utbildning för brandskyddsombud omfattar:

  • lagstiftning
  • tekniskt och organisatoriskt brandskydd
  • rutiner och kontroll av brandskyddet.  

Utbildning föreståndare brandfarlig vara

För föreståndare för brandfarlig vara organiseras utbildning utifrån behov, oftast vartannat år. Arbetsmiljösamordnaren på Lokalförsörjningsenheten ansvarar för detta.  

Kontaktinformation

Josefin Herbst
Utbildningssamordnare, Presto
075 -240 42 83
josefin.herbst@presto.se

Relaterad information

Frida Fjellström
2023-10-18