Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö (STAR)

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Om du som chef behöver råd och stöd med att hantera ärenden som berör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling så kan du ta hjälp av universitetets Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö (STAR).

 

Foto:

Om du som chef behöver stöd med att hantera uppkomna situationer som berör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vid din enhet/institution så kan du kontakta STAR  - Stödteam för trygg arbets- och studiemiljö. Syftet med teamet är att ge stöd till chefer och HR-stöd och säkra en professionell hantering av ärenden som rör diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Teamet består av HR-strateger vid Personalenheten. Vid behov så kan teamet också ta stöd av universitetsjurist och/eller säkerhetssamordnare.

Du kontaktar teamet genom att skicka ett mejl till funktionsbrevlådan.

Detta gör STAR

Teamets uppdraget är att:

  • Ge råd och vägledning till dig som är chef och har fått kännedom om att medarbetare eller student upplever sig utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.
  • Utreda trakasserier eller sexuella trakasserier.
  • Ge råd och stöd vid utredning av kränkande särbehandling.
  • Ge råd och stöd om arbetsmiljöåtgärder under pågående utredning och när en utredning är avslutad.

Det förebyggande arbetet

Som prefekt/chef vid universitetet har du ett ansvar för att verka för en god arbetsmiljö, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid din institution/enhet. Detta gör du genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och aktiva åtgärder vilket innebär att systematiskt undersöka riskbedöma/analysera, vidta åtgärder och följa upp åtgärder.

Läs mer om chefens ansvar för arbetsmiljöarbetet

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer om aktiva åtgärder

Stöd i det förebyggande arbetet

Om du behöver stöd i det förebyggande arbetet med arbetsmiljö och lika villkor så tar du hjälp av ditt närmaste HR-stöd och företrädare för lika villkor. Du bör även involvera arbetsmiljöombud och i förekommande fall studerandearbetsmiljöombud.

Om du behöver ytterligare stöd i ditt förebyggande arbete så kan du kontakta någon av Personalenhetens HR-strateger.

Kontakt

För att komma i kontakt med STAR, skicka ett mejl till vår funktionsbrevlåda:

star.personalenheten@umu.se

Kränkning, trakasserier eller sexuella trakasserier

Om något inträffar på jobbet som får dig att må dåligt och känna dig otrygg är det viktigt att du får den hjälp du behöver. 

Therese Holmgren
2023-09-18