Uttag av listor

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Du som är behörig Primula-användare kan ta ut olika listor som ger dig eller den prefekt/chef du stöttar möjlighet till överblick och beredskap.

 

Foto:

Flagglistor

I Primula finns det listor för flaggor som ingår som standard. Som användare kan du även själv skapa manuella listor.

Till varje lista hör en flaggrutin som innebär att listan uppdateras varje dygn eller varje ny månad.

De beställda flagglistorna finns att hämta när du loggar in i Primula.

I bilagan finns en steg-för-steg-instruktion till hur du skapar och hämtar flagglistor:

Flagglistor

LAS-listor

Funktionen för LAS-listor i Primula kan användas för att hålla koll på visstidsanställda medarbetare som kan komma att bli berättigade till tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

I bilagan finns en steg-för-steg-instruktion till hur du skapar och hämtar LAS-listor:

LAS-listor ALVA o VIK

LAS-lista SÄVA

Här finns även en film om hur man tar ut LAS-listan i Primula:

Övriga listor i Primula 

Kom ihåg att logga in i canvas med ditt Umu-id för att kunna se filmen!

Nytt sedan filmen togs fram är att det även finns en knapp SAV för SÄVA att trycka på i LAS-listan och att man måste välja båda knapparna AVA och SAV med from datum 220301 för att få fram all anställningstid i SÄVA (även anställningstid med timersättning kommer med då). 

LAS-tillfällen för anställningar med timersättning

Att hämta ut rapporten "Anst - Tillfällen med timers ej summering m kontering" i PASS rapportgenerator, är numera det mest tillförlitliga sättet att ta reda på hur många arbetade tillfällen en anställd som uppbär timersättning har gjort under en viss tidsperiod.

From 221001 gäller dock för timanställda att arbetstagare som haft tre eller flera särskilda visstidsanställningar SÄVA under en och samma månad ska även få tillgodoräkna sig tiden mellan dessa anställningar som anställningstid.

Den mellanliggande tiden mellan de särskilda visstidsanställningarna kommer bara LAS-listan att ta hänsyn till. 

I bilagan finns anvisningar till hur du hämtar olika rapporter över LAS-tillfällen för anställda med timersättning:

Historik - LAS-tillfällen på arvoden

Lönekostnadsspecifikation

 Lönekostnadsspecifikation

Uppföljning av lönekostnader

Uppföljning av lönekostnader

Löneartsförteckning

I bilagan finns förklaringar till alla fyrsiffriga koder för löneart som används och kan förekomma i listan Lönekostnadsspecifikation:

Löneartsförteckning

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuld

Semesterplanering

I menyn "Funktioner" väljer man "Semesterplanering".

Klicka på knappen "Institutioner" på vänster sida av bilden "Urval för Semesterplanering". Markera institution/enhet och klicka på knappen "OK"

Semesterplanering ger en grafisk presentation av semester för institutionen/enheten. Semesterstatus visas för varje person och där tas hänsyn till uttagna, beviljade och önskade dagar.
Vill man se uttagna, beviljade och önskade semesterdagar anger man den period som semesterplaneringen skall omfatta.

Om man vill se aktuell uppgift om kvarvarande semesterdagar, anger man samma datum i "From" och "Tom" fälten. Då visas inte kalendern utan endast kvarvarande semesterdagar.

Välj alltid "Bakgrund" när du gör dina sökningar.

För eventuell bearbetning i Excel, markera "Kalkyl" och klicka på "Utskrift".

 

HR-system

Birgitta Berglund
2023-01-19