Uttag av listor

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Du som är behörig Primula-användare kan ta ut olika listor som ger dig eller den prefekt/chef du stöttar möjlighet till överblick och beredskap.

 

Foto:

Flagglistor

I Primula finns det listor för flaggor som ingår som standard. Som användare kan du även själv skapa manuella listor.

Till varje lista hör en flaggrutin som innebär att listan uppdateras varje dygn eller varje ny månad.

De beställda flagglistorna finns att hämta när du loggar in i Primula.

I bilagan finns en steg-för-steg-instruktion till hur du skapar och hämtar flagglistor:

Flagglistor

LAS-listor

Funktionen för LAS-listor i Primula kan användas för att hålla koll på visstidsanställda medarbetare som kan komma att bli berättigade till tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

I bilagan finns en steg-för-steg-instruktion till hur du skapar och hämtar LAS-listor:

LAS-listor

LAS-tillfällen för anställningar med timersättning

Att hämta ut rapporten "Anst - Tillfällen med timers ej summering m kontering" i PASS rapportgenerator, är numera det mest tillförlitliga sättet att ta reda på hur många arbetade tillfällen en anställd som uppbär timersättning har gjort under en viss tidsperiod.

I bilagan finns anvisningar till hur du hämtar olika rapporter över LAS-tillfällen för anställda med timersättning:

Historik - LAS-tillfällen på arvoden

Lönekostnadsspecifikation

Lönekostnadsspecifikation tas ut varje månad och lämnas till prefekt/motsvarande för underskrift.

Underlag till lönekostnadsspecifikationen framställs vid varje månadsomställning och resultatet sparas månad för månad.

I bilagan finns en anvisningar till hur du skapar rapporter över LAS-tillfällen för arvodister:

Lönekostnadsspecifikation

Uppföljning av lönekostnader

Uppföljning av lönekostnader

Löneartsförteckning

I bilagan finns förklaringar till alla fyrsiffriga koder för löneart som används och kan förekomma i listan Lönekostnadsspecifikation:

Löneartsförteckning

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuld

Semesterplanering

I menyn "Funktioner" väljer man "Semesterplanering".

Klicka på knappen "Institutioner" på vänster sida av bilden "Urval för Semesterplanering". Markera institution/enhet och klicka på knappen "OK"

Semesterplanering ger en grafisk presentation av semester för institutionen/enheten. Semesterstatus visas för varje person och där tas hänsyn till uttagna, beviljade och önskade dagar.
Vill man se uttagna, beviljade och önskade semesterdagar anger man den period som semesterplaneringen skall omfatta.

Om man vill se aktuell uppgift om kvarvarande semesterdagar, anger man samma datum i "From" och "Tom" fälten. Då visas inte kalendern utan endast kvarvarande semesterdagar.

Välj alltid "Bakgrund" när du gör dina sökningar.

För eventuell bearbetning i Excel, markera "Kalkyl" och klicka på "Utskrift".

 

HR-system

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Birgitta Berglund
2021-10-22