Översikt över rekryteringsprocessen

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

HR-guidens vägledning till rekryteringsprocessen är indelad i tre steg. Den övergripande processen gäller både vid läraranställningar och T/A-anställningar, men ansvarsfördelning och vissa steg längs vägen skiljer sig åt beroende på vilken befattning rekryteringen gäller.

Den övergripande processen gäller både vid läraranställningar och T/A-anställningar, men ansvarsfördelning och vissa steg skiljer sig åt beroende på vilken befattning rekryteringen gäller.

Rekryteringsprocessens tre delar

 

Foto:

 

Rekryteringsprocessen Steg 1: Initiera

Rekryteringsprocessen inleds med att skapa en rekryteringsgrupp som deltar redan vid behovsanalys, kravprofil och därefter planering av rekryteringsprocessen.

Vid T/A anställningar ska ärendet rekryteringprövas (se vidare mall för rekrytering T/A.)

Även vid lärarrekryteringar ska en rekryteringsanhållan genomföras (se vidare regel för rekryteringsprocess för lärare).

Rekryteringsprocessen Steg 2: Rekrytera

När kravprofilen är klar och rekryteringsprövning/anhållan är godkänd kan rekryteringsprocessen gå vidare till annonsering och spridning av den lediga anställningen. Syftet är att få in ansökningar från kvalificerade och motiverade kandidater. Här beskrivs också stegen i urvalsarbetet – från bedömning och rangordning av ansökningar via intervjuer till referenser.

Rekryteringsprocessen Steg 3: Anställa

Efter att urvalsarbetet är genomfört ska beslut fattas om vilken kandidat som är mest kvalificerad utifrån förtjänst och skicklighet. Här kan du läsa mer om hantering gällande beslutsfattande, anställningsvillkor, anställningskontrakt samt hanteringen av överklagande.

Caroline Henrysson
2023-11-15