Programvaror och licenser

När du som anställd har behov av ny programvara kan du kontakta licensansvarig för att undersöka om det finns en licens. På så sätt skapar du goda förutsättningar för att universitetet ska kunna uppfylla sina avtal mot programleverantörerna.

Checklista för dig som har behov av programvara

Steg 1 - Kolla om programvaran finns i Software Center/Self Service

För program som många på universitetet använder finns universitetsgemensamma licenser (så kallade sitelicenser). Om din dator är klienthanterad så kan du använda tjänsterna Software Center (PC) respektive Self Service (Mac) för att själv ladda ned och installera sådana program. Om du saknar tjänsten på din dator, skicka ett ärende till Servicedesk.

Om din dator inte är klienthanterad kan du installera programvarorna manuellt. Fråga då din licensansvarig eller skicka ett ärende till Servicedesk för att få hjälp.

Vissa program som finns i Software Center/Self Service kräver en licens och är då märkta som "licensierad programvara". Om du försöker ladda ned ett sådant program skickar systemet ett e-postmeddelande till licensansvarig om att godkänna installationen innan du kan starta den. Licensansvarig rapporterar då också in licensen till ITS.

Steg 2 - Kontakta licensansvarig

Om programvaran inte finns i Software Center/Self Service eller om du vill ha stöd i din process kan du kontakta din licensansvarig.

Licensansvarig har tillgång till universitets gemensamma programserver. Detta innebär att personen kan kontrollera om det finns ett program som uppfyller dina behov på programservern. Det är också bra att höra av dig till din licensansvarig när du har behov av ny programvara. Om det finns flera personer med samma behov kan licensansvarig samordna behoven och vara kontaktperson mot ITS.

Om det inte finns någon programvara på programservern som uppfyller dina behov så finns möjligheten att köpa program genom upphandlade avtal.

Steg 3 – Kolla om det är möjligt att köpa program via upphandlade avtal

Om det inte finns någon programvara på programservern som uppfyller dina behov så finns möjligheten att köpa program genom upphandlade avtal.

Ni kan i så fall kontakta upphandling och inköp på ITS för att få hjälp med att undersöka om det finns relevanta avtal för de program och licenser som din verksamhet behöver.

Ladda inte ned programvaror från nätet

Undvik att ladda ner programvaror från nätet. Dels innebär det en IT-säkerhetsrisk men det finns också programvaror som ser ut att vara gratis men som ändå kräver en licens. Vissa företag genomför också regelbundna undersökningar och kan kräva att universitetet betalar böter för en inkorrekt licens.

Mer information om hur du förebygger IT-säkerhetsincidenter

Upphandling och inköp

Om du har frågor om inköp av IT-produkter och programvaror, kontakta upphandling och inköp vid ITS:

E-post: it-inkop@umu.se

Telefon: 090 - 786 69 00

Elin Sköld
2023-08-28