Juridik och personuppgifter

Universitetets verksamhet styrs i stor utsträckning av lagar och föreskrifter på olika nivåer. Det är fråga om bestämmelser som beslutats av riksdagen, regeringen eller andra myndigheter. Rektor kan fatta beslut om bindande regler på lokal nivå.

Umeå universitet är en förvaltningsmyndighet och omfattas därmed av de regler som styr hur vi bemöter studenter och allmänhet som tar kontakt med universitetet. Ett annat område handlar om rätten att ta del av allmänna handlingar och hur universitetet hanterar personuppgifter.

Under dessa sidor hittar du information kring ärendehandläggning och serviceskyldighet samt olika juridiska frågor aktuella för universitetet.

Söker du efter blanketter eller intyg hittar du dem under Stöd och service, Blanketter, Juridik.

Söker du regler finns de i regelverkswebben under någon av rubrikerna

  • Ekonomi och redovisning
  • Forskning
  • Personal, lika villkor och arbetsmiljö
  • Utbildning på grund och avancerad nivå

 

Foto: Malin Grönborg

Kontaktinformation

E-post skickas till

universitetsjurist@umu.se

Checklista inför start av forskningsprojekt

Blankettkategori juridik

Chatarina Wiklund
2021-05-19