Försäkring för utlandsstationerade medarbetare (URA-försäkring)

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Medarbetare som ska tjänstgöra utomlands vid en utlandsstationering omfattas av en särskild försäkring. Försäkringsintyg behöver utfärdas innan avresa.

Umeå universitet har tecknat en samlingsförsäkring för anställda som är stationerade utomlands. Det innebär att du inte behöver teckna en försäkring manuellt men behöver se till att medarbetaren har fått ett försäkringsintyg.

Försäkringen innehåller bland annat ett personskadeskydd som motsvarar en reseförsäkring. Försäkringen innehåller inte något egendomsskydd men det går att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Medföljande familj

Försäkringen omfattar medföljande familj som uppfyller kraven och är inskrivna i URA-avtalet. Medföljande som är inskrivna i URA-avtalet måste ha egna försäkringsintyg. 

Förberedelser innan avresa

Innan avresa ska medarbetaren ha fått information om URA-försäkringen och tilldelats ett försäkringsintyg.

Försäkringsvillkor URA-försäkring (kammarkollegiet.se)

Det finns två olika slags intyg:

  • pappersintyg utfärdas av HR eller prefekt på institutionen. Pappersintyget används vanligtvis när medarbetaren måste ansöka om ett visum och därmed bevisa sitt försäkringsskydd. 
    URA - försäkringsintyg

Tänk på att alla som omfattas av URA-avtalet ska ha ett eget försäkringsintyg.

Kompletterande egendomsförsäkring till URA

Vid behov kan en separat egendomsförsäkring tecknas för medarbetaren. Detta måste göras genom att skicka in en beställning till Kammarkollegiet.

Information om egendomsförsäkring

Information om hur du tecknar en egendomsförsäkring

Sidor utanför umu.se

Kontakt

 

Foto:

 

Linda Bergéli
HR-strateg vid Personalenheten
linda.bergeli@umu.se
090-786 59 95

Jannike Hurenkamp
2023-12-06