Vanliga frågor och svar om bostad via Umeå universitet

Bostadsförmedlingen vid Umeå universitet hjälper till att ordna bostad till internationella medarbetare och studenter. Här samlar vi vanliga frågor och svar som rör bostadsförmedlingen och särskilt de förändringar som sker inom området under 2023-2024.

 Kontrakt som ska avslutas med AB Bostaden

Hyresgästen måste flytta och har fått ett erbjudande om en annan lägenhet, som den inte vill ha. Kan hyresgästen få ett annat erbjudande? 

Hyresgästerna får bara ett erbjudande från bostadsförmedlingen. Vi har endast ett begränsat antal lägenheter och de kan därför inte välja. Om de tackar nej till erbjudandet behöver de ordna boende på egen hand. Vi informerar om lokala hyresvärdar och bostadsföretag på vår webbplats Finding a home.

Är det alla lägenheter vi har med AB Bostaden som ska återlämnas?
Det är alla gästforskarlägenheter som vi hyr i ett blockavtal med AB Bostaden som ska återlämnas. Det görs i fyra etapper och beräknas vara klart 2024-07-31.

Hur kommer de gästforskare som i dag hyr bostad via Umeå universitet att påverkas?
Gästforskaren kan behöva flytta till en annan lägenhet. Det ordnar vi på bostadsförmedlingen. Vi vill påminna om att boendetiden i en bostad som hyrs via universitetet är begränsad till två år, så det är alltid viktigt att registrera sig hos AB Bostaden, Heimstaden med flera för att få ett förstahandskontrakt.

Vad behöver institutionen göra?
Institutionen behöver inte göra något i samband med förändringen. Hyresgästen får information om vad som händer och vad hen behöver göra.

Hur motiverar AB Bostaden att detta avtal sagts upp, varför görs detta
Lägenheterna är studentklassade och juridiskt har AB Bostaden rätt att säga upp kontrakt med de personer som inte räknas som studenter. De flesta av våra gästforskare har inte rätt behörighet att bo i en studentklassad lägenhet. AB Bostaden vill att fler studenter ska få möjlighet att hyra bostad.

Innebär det att bostadsförmedlingen får färre lägenheter att hyra ut?
På kort sikt ja, men Bostadsförmedlingen kommer att teckna nya avtal både med AB Bostaden och med andra hyresvärdar. På lång sikt innebär det att fler hyreslägenheter kommer finnas tillgängliga.

Vilka är de nya hyresvärdarna?
Gazette camp AB, Campus X Bostäder AB samt AB Bostaden.

Om man hyr en lägenhet via universitetet, på ett nytt område, gäller samma villkor som förut? Är lägenheterna fortfarande utrustade med möbler och tillbehör?
Det är samma villkor som förut. Lägenheterna är delvis möblerade och sängkläder och städtillbehör tillhandahålls.

Den nya inhyrningen på Lasarettsbacken. Är det lägenheter, och vilken typ av lägenheter?
Alla 167 objekten är lägenheter fördelade på tre hus. Det är studios, 2 rum och kök, samt 3 rum och kök.

Reviderad handläggningsordning

Är förutsättningar kring uthyrning densamma, det vill säga gäller fortsatt bara ett år för anställda?
Den nya handläggningsordningen innebär att alla gästforskare har rätt till ett kontrakt på två år (24 månader). För studenterna gäller samma regler som tidigare: En utbytesstudent får en termin, med möjlighet till förlängning ytterligare en termin. En avgiftsbetalande student får två terminer. Det kan inte förlängas.

Varför reviderades handläggningsordningen?
Den har anpassats efter nya förutsättningar i förordning (2022:1515) om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder. 

Vilka exkluderas i den nya handläggningsordningen?
Handläggningsordningen tydliggör att Umeå universitet kan tillhandahålla en bostad till fler målgrupper. De som inte är berättigade till boende via bostadsförmedlingen är anställda som saknar doktorsexamen samt anställda som har en doktorsexamen äldre än fem år.

De gästforskare som är anställda, har de rätt till boende?
Enligt handläggningsordningen gäller följande: Anställda vid högskolan som har varit anställda i högst sex månader och i huvudsak arbetar med forskning/konstnärlig forskning samt har avlagt doktorsexamen
högst fem år innan anställningen påbörjas får hyra bostad via Bostadsförmedlingen.

Hur hanteras de gästforskare som redan står i kö, och inte har rätt till boende enligt den nya handläggningsordningen, vad händer med dem?
Om en förfrågan redan har inkommit, då behandlas den som alla andra förfrågningar. Gästen har ställts i kö och kan söka boende via universitetet.

Nya avgifter

Vad kommer de nya avgifterna att innebära för hyresgästerna?
Det kommer att innebära en höjning av månadshyran från 1 januari 2024 med 2%-20% för de hyresgäster som hyr bostad av Umeå universitet.

I dagsläget har höjningen varit cirka 1000-1500 kronor.

Vad händer med det tidigare beslutade påslaget på hyran?
Det tidigare påslaget på hyran, serviceavgiften på 15%, utgår och ersätts av denna höjning.

Kontraktsavgiften som institutionerna betalar (4000 kronor), gäller det fortsatt när ett nytt kontrakt tecknas?
Ja, institutionen betalar fortsatt en kontraktsavgift på 4000 kronor per nytt kontrakt.

Gäller de nya avgifterna för alla gäster, även för de som fick kontrakt i mars 2023?
Ja, den nya avgiften kommer gälla alla hyresgäster från 2024-01-01.

Tillkommer AB Bostadens hyreshöjning utöver universitetets hyreshöjning?
Ja, den tillkommer som vanligt. (Förhandlas med hyresgästföreningen just nu).

 

Övriga frågor 

Vem kan hyra bostad via Umeå universitets bostadsförmedling? 

Internationella studenter, forskarstuderande, postdoktorstipendiater,
gästforskare och anställda forskare vid Umeå universitet utifrån förordning (SFS 2022:1515).

Hur fungerar kösystemet?

Från den dagen vi får in ansökan från institutionen registreras gästforskaren i vårt bostadssystem och dess köpoäng börjar, 1 dag = 1 poäng. Hur många poäng som krävs för att få ett boende beror på hur många som står i kö just då och hur öppen gästforskaren är för olika boendealternativ. Det är exempelvis lättare att bli erbjuden en mindre lägenhet än en större.

Via vårt bostadssystem kan hyresgästen se vilka lediga lägenheter/studentrum som det går att anmäla intresse för. Alla lediga lägenheter/studentrum har en beskrivande text vad som ingår, det finns bilder på boendet och även en karta över var boendet är beläget.

Vad avgör vem som får ett bostadserbjudande?

När bostadsförmedlingen får intresseanmälan kan det vara flera personer som visat intresse för samma hyresobjekt. Kösystemet styr vilken person som får ett erbjudande via mejl. Hyresgästen har en dag på sig att acceptera eller tacka nej till erbjudandet.

Hur och när tecknas ett kontrakt med gästen?

Om gästforskaren tackar ja till erbjudandet upprättar bostadsförmedlingen ett kontrakt med start- och slutdatum och skickar till gästforskaren för digital signering tillsammans med ett välkomstmejl med praktisk information om boendet.

Vilka bostäder erbjuds?

Bostadsförmedlingen erbjuder lägenheter och studentrum av olika storlekar.
Merparten ligger inom 20-30 minuters gångavstånd till campus, men det finns även ett antal på till exempel Böleäng, Ersboda och Umedalen. Samtliga boenden hyrs ut möblerade och städredskap ingår i alla lägenheter.

Hur betalas hyran?

Hyresfakturor skickas till hyresgästen via epost. Hyran ska betalas i förväg och alla uppgifter för det finns på fakturan. Hyran är fastställd via beslut av universitetsdirektör till en ersättningsmodell förenlig med hyreslagen som innebär att hyresgästen betalar en skälig hyra för sin bostad som den hyr av bostadsförmedlingen.

Universitetsdirektören har beslutat om nya avgifter för bostadsförmedling från 1 januari 2024. Det kommer att innebära en höjning av månadshyran från 1 januari 2024 med 2%-20% för de hyresgäster som hyr bostad av Umeå universitet. Det tidigare påslaget på hyran, serviceavgiften på 15%, utgår och ersätts av denna höjning. Från 1 januari 2024 består hyran för de bostäder som Umeå universitet hyr ut av tre delar: grundhyra, eventuellt tillägg för möbler och annan utrustning samt administrativa kostnader.

Institutionen ska betala hyran, hur gör vi då?

I de fall där institutionen ska betala hyran kommer er kontaktperson också att behöva digitalt signera kontraktet och står därmed som kontraktstecknare tillsammans med hyresgästen. Hyresgästen får all praktisk information genom bostadssystemet men hyresfakturorna skickas till institutionen. Kontraktet behövs för att gästforskaren ska få en adress och för att kunna hämta ut nyckeln.

Hur säger hyresgästen upp sitt kontrakt?

Alla kontrakt är tidsbegränsade vilket innebär att hyresgästen inte behöver säga upp kontraktet. En månad i förväg skickar bostadsförmedlingen information om utflyttning och nyckelåterlämning via bostadssystemet men även via den mejladress som finns registrerad hos bostadsförmedlingen.

I de fall hyresgästen vill avsluta sitt kontrakt tidigare behöver detta meddelas tre månader i förväg. En bekräftelse på uppsägningen skickas till hyresgästen med utflyttningsinformation. Fortsatta frågor kring utflyttningen tas direkt med Bostadsförmedlingen.

Kan kontrakten förlängas?

Bostadsförmedlingen erbjuder ett första boende på max två år och är restriktiva till att förlänga boendeperioden.

Vad kostar det för min institution?

Bostadsförmedlingen tar ut en avgift per kontrakt av berörd institution på 4 000 kronor enligt beslut av universitetsdirektör.

Lena Bohlin
2024-04-16