Aktiva åtgärder som utbildningsanordnare

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering. Umeå universitet är som utbildningsanordnare skyldig att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Områden för utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder för utbildningsanordnare handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och förebygga att studenter diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter på en strukturell nivå.

Enligt diskrimineringslagen är vi skyldiga att i verksamheten göra vad vi kan, både på universitetsgemensam nivå och på enskilda institutioner och enheter.

Detta arbete ska bedrivas inom fem områden.

Personalenheten har tagit fram praktiska guider till de fem områdena som ni kan använda er av på er institution eller enhet:

Aktiva åtgärder för antagning och rekrytering

Aktiva åtgärder för examinationer och bedömningar

Aktiva åtgärder för studiemiljö

Aktiva åtgärder för studier och föräldraskap

Aktiva åtgärder för undervisningsformer och organisering

KONTAKT

 

Foto:

Thomas Wahlström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
thomas.wahlstrom@umu.se
📞 090-786 66 85

 

Foto:

Ellinor Nordsvahn
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
ellinor.nordsvahn@umu.se
📞 090-786 52 07

Sara Rambe
2021-06-10