Aktiva åtgärder som utbildningsanordnare

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering. Umeå universitet är som utbildningsanordnare skyldig att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Områden för utbildningsanordnares arbete med aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder för utbildningsanordnare handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter för studenter och förebygga att studenter diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter på en strukturell nivå.

Enligt diskrimineringslagen är vi skyldiga att i verksamheten göra vad vi kan, både på universitetsgemensam nivå och på enskilda institutioner och enheter.

Detta arbete ska bedrivas inom fem områden.

Personalenheten har tagit fram praktiska guider till de fem områdena som ni kan använda er av på er institution eller enhet:

Aktiva åtgärder för antagning och rekrytering

Aktiva åtgärder för examinationer och bedömningar

Aktiva åtgärder för studiemiljö

Aktiva åtgärder för studier och föräldraskap

Aktiva åtgärder för undervisningsformer och organisering

Lika villkorsnätverket

Lika villkorsnätverket har en egen Teamsyta.

Lika villkorsnätverket

KONTAKT

 

Foto:

Annelie Mellström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
annelie.mellstrom@umu.se
📞090-786 62 72

 

Foto:


Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Therese Holmgren
2023-09-18