Medborgare i Schweiz

En schweizisk medborgare behöver inte arbetstillstånd för att arbeta, forska eller studera i Sverige men ska ansöka om uppehållstillstånd om vistelsen blir längre än tre månader.

Information om uppehållstillstånd

För vistelse längre än 3 månader behöver medarbetaren ansöka om uppehållstillstånd. Till skillnad mot andra tillstånd används samma blankett för alla uppdrag oavsett om det är arbete, forskning eller studier. "Ansökan om uppehållstillstånd för Schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar". Beroende på vad personen ska göra behövs kompletterande handlingar, se nedan.

Medarbetaren kan resa till Sverige och påbörja sitt uppdrag innan tillståndet är beviljat.

För inresa krävs giltigt pass. 

Vägledning

Läs igenom Migrationsverkets information om du behöver. 

Uppehållstillstånd för medborgare i Schweiz

Till sin ansökan behöver medarbetaren få kompletterande handlingar från institutionen, vilka det är beror på vad personen ska sysselsätta sig med, se kursivt nedan.

  • Arbeta: medarbetaren behöver ett anställningsintyg. Mall finns (följ länken ovan) men det går även bra att skriva ett eget intyg så länge alla uppgifter som krävs finns med.
  • Studera: medarbetaren behöver ett antagningsbevis, intyg som visar att det finns en heltäckande privat sjukförsäkring som gäller vistelsetiden, en försäkran om att det finns tillräckligt med pengar för försörjning. 
  • Forska med egna tillgångar (t.ex. stipendium): dokument som styrker vilka tillgångar som finns, intyg om tilldelning av stipendium osv.

Om det efterfrågas intyg om försäkring kan ett ni utfärda ett försäkringsintyg om Kammarkollegiets försäkring för utländska besökare. Intygsmall finns under blanketter i HR-guiden.

Medarbetaren kan inte ansöka om uppehållstillstånd digitalt via Migrationsverkets hemsida utan behöver besöka ett kontor för att lämna in sin ansökan. 

Beroende på om det finns medföljande familj och var ifrån de kommer kan tillstånd behövas.

Information till medarbetaren
Residence permit for Swiss citizens

Beslut om tillstånd

Beslutet skickas till personens adress i Sverige. Därefter ska personen snarast möjligt boka en tid hos Migrationsverket för att lämna uppgifter till uppehållstillståndskortet. 

Förlängning av tillstånd

Om vistelsen förlängs ska också uppehållstillståndet förlängas. För det behövs samma handlingar som vid förstagångsansökan. 

Efter fem år i Sverige

När medarbetaren har haft uppehållstillstånd i fem år och har som avsikt att fortsätta bo i Sverige är det möjligt att ansöka om status som varaktigt bosatt i Sverige. I samband med beslut om status som varaktigt bosatt beviljas även permanent uppehållstillstånd. Krav finns för att beviljas status som varaktigt bosatt.

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2023-11-02