Access till lokaler

Du använder ditt Umu-kort för inpassering i universitetets lokaler. De behörigheter du behöver förs automatiskt in på ditt kort och styrs av vilken enhet du tillhör.

Alla som vistas på campus ska ha ett Umu-kort som ger dig access till de lokaler du har behörighet att vistas i. Observera att Umu-kortet inte fungerar som passerkort på Norrlands universitetssjukhus (NUS).

Behörighet som tilldelas automatiskt

De behörigheter du behöver förs automatiskt in på ditt Umu-kort och styrs av vilken enhet du tillhör.

Accessen som tilldelas automatiskt innebär: 

  • Tillgång till det hus du arbetar i dygnet runt.
  • Tillgång till huvudentréer och bokningsbara utrymmen (lärosalar, grupprum, mötesrum etcetera) i hus på det campus där du är verksam. Behörigheten gäller kl. 06.00 – 22.00 alla veckodagar. Undantag är hus med särskilda skyddskrav. 

De automatiska accesserna har du så länge som du är anställd.

Behörighet till lokaler som inte tilldelas automatiskt

Om du behöver access till lokaler som inte tilldelas automatiskt, som till exempel vissa laboratorier, behöver du ansöka om det:

  • Kontakta ansvarig för lokalen du vill ha access till och få ett medgivande i mejlform. I normala fall är det en intendent eller prefekt. Kontaktuppgifter finns i personalkatalogen.
  • Gå till eller mejla det servicekontor som finns i huset där du söker access och visa dem medgivandet. För kontaktuppgifter gå till Universitetsservice personalkatalog och välj hus under "enhet".

Accesserna som läggs till mauellt har en tidsbegränsning på max ett år. När accessen är på väg att gå ut får du ett mejl om att förnya den.

relaterad information

Mer information om Umu-kortet hittar du på sidan: Umu-kortet 

Öppettider campus

Umeå universitets ytterdörrar är öppna vardagar kl. 07.30-17.30.

Övrig tid, samt klämdagar och veckorna 52-01 och 26-32, är ytterdörrarna låsta. Du behöver då använda ditt Umu-kort. 

Frida Fjellström
2024-02-08