Utbildningar och nätverk för chefer och HR-stöd

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Personalenheten erbjuder en mängd kortare utbildningar inom HR-området. Vissa utbildningar är riktade till chefer, vissa är riktade till HR-stöd och vissa är till för både chefer och HR-stöd. Information om aktuella utbildningar hittar du i webbportalen för interna utbildningar och nätverksträffar.

 

Foto:

 

Utbildningar inom administration av anställningar och löner

Personalenheten erbjuder regelbundet utbildningar för chefer och HR-stöd inom området anställningar och löner.

Primula grundutbildning online

Grundläggande utbildning i personal- och lönesystemet Primula. Utbildningen sker Online med självstudier i Canvas och ger en övergripande presentation av Primula och dess funktioner.
Målgrupp: Nya HR-handläggare
Intressenmälan: Via webbportalen för interna utbildningar och nätverksträffar.

Behörighetsansökan: När intresseanmälan gjorts skickas ett mail till handläggaren med en länk till behörighetsblanketten för Primula grund.

Ifylld blankett signeras av chef och handläggare i EduSign och skickas sedan till: Birgitta Berglund, personalenheten.

När behörighetsansökan är godkänd skickas ett mail till handläggaren med länk till utbildningen i canvas. 

Primula fortsättning

Utbildning av HR-administratörer med ansvar för att göra anställningsärenden.

I utbildningen ingår policy, regler och rutiner för hantering av anställningsärenden och upprättande av anställningsavtal med Primula som systemstöd. Genomgången utbildning krävs för att få behörighet att registrera anställningsärenden i Primula.

Målgrupp: HR-administratörer
Nivå: Fördjupning
Behörighetskrav: Primula grundutbildning.
Intresseanmälan: Via webbportalen för interna utbildningar och nätverksträffar.

Behörighetsansökan: När intresseanmälan gjorts skickas ett mail till handläggaren med en länk till behörighetsblanketten för Primula fortsättning.

Ifylld blankett signeras av chef och handläggare i EduSign och skickas sedan till: Birgitta Berglund, personalenheten.

När behörighetsansökan är godkänd skickas ett mail till handläggaren med kallelse till utbildningen.

Granskarutbildning 

Under tre timmar ges en genomgång av regler och avtal gällande tjänsteresor, representation och övriga ersättningar av utlägg. Presentation av PASS som verktyg för granskare.
Målgrupp: Granskare av resor och utlägg på institutioner och enheter
Nivå: Grund
Intresseanmälan: Via webbportalen för interna utbildningar och nätverksträffar.

Behörighetsansökan: När intresseanmälan gjorts skickas ett mail till handläggaren med en länk till behörighetsblanketten för Granskning av reseräkningar.

Ifylld blankett signeras av chef och handläggare i EduSign och skickas sedan till: Birgitta Berglund, personalenheten.

När behörighetsansökan är godkänd skickas ett mail till handläggaren med kallelse till utbildningen.

Utbildningar inom övriga HR-frågor

Kompetensförsörjning

Personalenheten erbjuder regelbundet utbildningar för chefer och HR-stöd, Teman kan till exempel vara rekrytering, utvecklingssamtal, rekrytera och anställa internationella medarbetare.

Utbildningar inom rekrytering

Arbetsmiljö

Personalenheten erbjuder regelbundet utbildningar inom arbetsmiljöområdet för chefer och HR-stöd. Teman kan till exempel vara svåra samtal, konflikthantering, misskötsamhet, och missbruk.

Utbildningar inom arbetsmiljö

På dessa webbsidor hittar du också kostnadsfria webbinarier inom arbetsmiljö:

Lika villkor

Personalenheten erbjuder regelbundet verkstäder chefer, HR-stöd och lika villkors företrädare i diskrimineringslagen och aktiva åtgärder.

Utbildningar och nätverksträffar inom lika villkor

Internationella HR-frågor

Personalenheten erbjuder en kurs för självstudier om internationella HR-frågor:

Grundutbildning i internationella HR-frågor

Rehabilitering

Personalenheten erbjuder regelbundet utbildningar för chefer och HR-stöd inom rehabilitering och systemstödet Adato för chefer och HR-stöd, tex. metodstödet AD-A (arbetsplatsdialog).

Utbildningar inom rehabilitering

Utbildningar inom chefskap och ledarskap

Personalenheten ansvarar för utbildningar som riktar sig till alla chefsroller inom universitetet. Du hittar mer information om vårt utbud av utbildningar inom chefskap och ledarskap på sidan kompetensutveckling för chefer.

Nätverk

Personalenheten har flera nätverk inom HR-området.

HR-nätverket  - för dig som arbetar med övergripande personalfrågor

 

HR-nätverket träffas två gånger per termin. Under pandemin sker träffarna vanligtvis i Teams/Zoom. Vid nätverksträffarna informerar HR-chefen om aktuella interna frågor. 

För att dela information och dokument samt skicka inbjudan till möten används Teams. Anslut till teamet "HR-nätverket" med koden imx1z8k

Har du frågor kontakta Therese Holmgren, administratör på Personalenheten Therese Holmgren

Internationella HR-nätverket - för dig som arbetar med frågor som rör internationella medarbetare

Internationella HR-nätverket träffas tre gånger per termin, två digitala samt en fysisk träff. På nätverksträffarna informerar representanter från Personalenheten om nyheter inom det aktuella området, aktuellt från myndigheter, nya regler, pågående internt arbete m.m. Det ger också tillfällen för erfarenhetsutbyte, utbildningar samt föreläsningar. 

För att dela information och dokument samt skicka inbjudan till möten används Teams. Anslut till teamet "Internationella HR-nätverket" med koden z9mwqlq

Har du frågor kontakta Linda Bergéli, HR-strateg på Personalenheten linda.bergeli@umu.se

Lika villkors nätverk - för företrädare inom lika villkor

Nätverket träffas två gånger per termin. Vid nätverksträffarna informerar samordnare för lika villkor om aktuella interna frågor samt att vi håller i utbildningstillfällen och gruppdiskussioner inom området.
Teamet är öppet för alla. Anslut till teamet "Lika villkors nätverket" med koden 03f3q3v

Har du frågor kontakta likavillkor@umu.se, Samordnare för lika villkor på Personalenheten.

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

Du hittar utbildningar och nätverksträffar inom HR i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Tillfällen i datumordning

Alla utbildningar inom kategorin HR

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Moa Eirell
2024-03-07