Utbildningar och nätverk för chefer och HR-stöd

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Personalenheten erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom HR för dig som är chef eller HR-stöd. Så länge pandemirestriktionerna råder genomförs utbildningarna enbart i digital form på distans.

 

Foto:

Utbildningar inom chefskap och ledarskap

Personalenheten ansvarar för utbildningar som riktar sig till alla chefsroller inom universitetet.

Utbildningarna rymmer inte enbart personalfrågor, utan de syftar till att ge ett brett stöd till dig som chef och ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap.

Chefsintroduktion

Chefsintroduktionen ger grundläggande kunskaper till nya och blivande chefer. Utbildningen ges varje termin och omfattar normalt tre utbildningsdagar.

Chefsintroduktion

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL)

UCL utvecklar chefer med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv på chefs- och ledarskapsfrågor. Programmet pågår under ett år och omfattar cirka femton utbildningsdagar sammanlagt.

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL)

Utbildningar inom HR

Personalenheten erbjuder en mängd kortare utbildningar inom HR-området. Vissa utbildningar är riktade till chefer, vissa är riktade till HR-stöd och vissa är till för både chefer och HR-stöd.

Som chef eller HR-stöd väljer du vilja utbildningar du behöver gå utifrån dina arbetsuppgifter och ansvarsområden.

HR-dagarna

Personalenheten arrangerar vart annat år HR-dagarna med föreläsningar och workshops som ger chefer och HR-stöd en chans till utveckling och fördjupning. Under våren 2021 genomfördes HR-dagarna som en serie av digitala möten som löper över hela terminen.

HR-dagarna online 2021

Primula grundutbildning

Utbildningen ger nya personaladministratörer grundläggande kunskaper i personal- och lönesystemet Primula. Utbildningen genomförs varje termin och omfattar en halv dag.

» Primula grundutbildning

Primula fortsättningsutbildning

Utbildningen bygger vidare på Primula grundutbildning och ger bland annat behörighet att registrera anställningsärenden i Primula. Utbildningen omfattar tre träffar och tar ungefär 20 timmar totalt.

» Primula fortsättningsutbildning

Arbetsplatsdialog AD-A

Metodstödet AD-A är ett strukturerat verktyg för dialog och anpassning av arbete. Metodstödet vid tidiga tecken på ohälsa för att förhindra sjukfrånvaro, men kan även användas i en rehabiliteringsprocess

Nätverk för HR

Personalenheten har två nätverk för dig som arbetar med personalfrågor. Nätverken syftar till att informera om pågående utvecklingsarbete samt aktuella arbetsgivarfrågor. 

HR-nätverket riktar sig till dig som arbetar med övergripande personalfrågor.

HR-nätverket träffas två gånger per termin. Under pandemin sker träffarna vanligtvis i Teams/Zoom. Vid nätverksträffarna informerar HR-chefen och Bitr. HR-chef om aktuella interna frågor. 

För att dela information och dokument samt skicka inbjudan till möten används Teams. Anslut till teamet "HR-nätverket" med koden imx1z8k

Har du frågor kontakta Sara Rambe, administratör på Personalenheten sara.rambe@umu.se

Internationella HR-nätverket riktar sig till dig som arbetar med internationella personalfrågor.

Internationella HR-nätverket träffas två-tre gånger per termin. Under pandemin sker träffarna vanligtvis i Teams/Zoom. På nätverksträffarna informerar representanter från International Staff Support om aktuellt från myndigheter, nya regler, pågående internt arbete m.m. Det ger också tillfällen för erfarenhetsutbyte, utbildningar samt föreläsningar. 

För att dela information och dokument samt skicka inbjudan till möten används Teams. Anslut till teamet "Internationella HR-nätverket" med koden z9mwqlq

Har du frågor kontakta Rosita Nilsson, HR-strateg på personalenheten rosita.nilsson@umu.se

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Sara Rambe
2021-06-16