Utbildningar och nätverk för chefer och HR-stöd

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Personalenheten erbjuder en mängd kortare utbildningar inom HR-området. Vissa utbildningar är riktade till chefer, vissa är riktade till HR-stöd och vissa är till för både chefer och HR-stöd. Aktuella utbildningar hittar du till höger i kalendariet.

 

Foto:

 

Administration av anställningar och löner

Personalenheten erbjuder regelbundet utbildningar för chefer och HR-stöd inom området anställningar och löner.

Primula grundutbildning online

Grundläggande utbildning i personal- och lönesystemet Primula. Utbildningen sker Online med självstudier i Canvas och ger en övergripande presentation av Primula och dess funktioner.
Målgrupp: Nya personaladministratörer
Anmälan: Via denna blankett 

Primula fortsättning

Utbildning av administratörer med ansvar för personaladministrativt arbete.

I utbildningen ingår policy, regler och rutiner för hantering av anställningsärenden och upprättande av anställningsavtal med Primula som systemstöd. Genomgången utbildning krävs för att få behörighet att registrera anställningsärenden i Primula.

Målgrupp: Personaladministratörer
Nivå: Fördjupning
Behörighetskrav: Primula grundutbildning.
Anmälan: Via denna blankett

Granskarutbildning 

Under tre timmar ges en genomgång av regler och avtal gällande tjänsteresor, representation och övriga ersättningar av utlägg. Presentation av PASS som verktyg för granskare.
Målgrupp: Granskare av resor och utlägg på institutioner och enheter
Nivå: Grund
Anmälan: Via denna blankett

Kompetensförsörjning

Personalenheten erbjuder regelbundet utbildningar för chefer och HR-stöd, Teman kan till exempel vara rekrytering, utvecklingssamtal Rekrytera och anställa internationella medarbetare.

Arbetsmiljö

Personalenheten erbjuder regelbundet utbildningar inom arbetsmiljöområdet för chefer och HR-stöd. Teman kan till exempel vara svåra samtal, konflikthantering, misskötsamhet, och missbruk

Aktiva åtgärder

Personalenheten erbjuder regelbundet verkstäder chefer, HR-stöd och lika villkors företrädare i diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

Rehabilitering

Personalenheten erbjuder regelbundet utbildningar för chefer och HR-stöd inom rehabilitering och systemstödet Adato för chefer och HR-stöd, tex. metodstödet AD-A (arbetsplatsdialog). 

Utbildningar inom chefskap och ledarskap

Personalenheten ansvarar för utbildningar som riktar sig till alla chefsroller inom universitetet.

Utbildningarna rymmer inte enbart personalfrågor, utan de syftar till att ge ett brett stöd till dig som chef och ett helhetsperspektiv på chef- och ledarskap.

Chefsintroduktion

Chefsintroduktionen ger grundläggande kunskaper till nya och blivande chefer. Utbildningen ges varje termin och omfattar normalt tre utbildningsdagar.

Chefsintroduktion

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL)

UCL utvecklar chefer med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv på chefs- och ledarskapsfrågor. Programmet pågår under ett år och omfattar cirka femton utbildningsdagar sammanlagt.

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL)

Nätverk för HR

Personalenheten har två nätverk för dig som arbetar med personalfrågor. Nätverken syftar till att informera om pågående utvecklingsarbete samt aktuella arbetsgivarfrågor. 

HR-nätverket riktar sig till dig som arbetar med övergripande personalfrågor.

HR-nätverket träffas två gånger per termin. Under pandemin sker träffarna vanligtvis i Teams/Zoom. Vid nätverksträffarna informerar HR-chefen om aktuella interna frågor. 

För att dela information och dokument samt skicka inbjudan till möten används Teams. Anslut till teamet "HR-nätverket" med koden imx1z8k

Har du frågor kontakta Sara Rambe, administratör på Personalenheten sara.rambe@umu.se

Internationella HR-nätverket riktar sig till dig som arbetar med internationella personalfrågor.

Internationella HR-nätverket träffas två-tre gånger per termin. Under pandemin sker träffarna vanligtvis i Teams/Zoom. På nätverksträffarna informerar representanter från International Staff Support om aktuellt från myndigheter, nya regler, pågående internt arbete m.m. Det ger också tillfällen för erfarenhetsutbyte, utbildningar samt föreläsningar. 

För att dela information och dokument samt skicka inbjudan till möten används Teams. Anslut till teamet "Internationella HR-nätverket" med koden z9mwqlq

Har du frågor kontakta Rosita Nilsson, HR-strateg på personalenheten rosita.nilsson@umu.se

 

Lika villkors nätverk

Nätverket träffas två gånger per termin.
Vid nätverksträffarna informerar samordnare för lika villkor om aktuella interna frågor samt håller vi i utbildningstillfällen och gruppdiskussioner i området.
Teamet är öppet för alla, anslut genom att klicka på denna länk.

Har du frågor kontakta likavillkor@umu.se, Samordnare för lika villkor på Personalenheten

Personalenhetens kalendarium

 • maj 2022
 • juni 2022
 • augusti 2022
 • september 2022
  • 13

   tisdag 13 september

   Seminarium

   Detta seminarium är en introduktion till pedagogisk meritering vid Umeå universitet.

  • 14

   onsdag 14 september

   Seminarium

   This seminar is an introduction to pedagogical qualification at Umeå University.

Sara Rambe
2022-05-10