Övergripande information om medborgare från EU/EES

Medborgare som kommer ett EU/EES-land är undantagna kraven på arbets- och uppehållstillstånd. För längre vistelser behöver medborgare från EU/EES land uppfylla kravet på uppehållsrätt.

Nordiska medborgare omfattas av två regelverk

Medborgare i Danmark, Finland, Norge, Island samt de självstyrande områdena Åland (tillhör Finland), Färöarna och Grönland (tillhör Danmark), kan betraktas både som nordisk medborgare och som EU/EES-medborgare och använda sig av två olika regelsystem.

De nordiska länderna har en överenskommelse om att nordiska medborgarna har rätt att bo i vilket nordiskt land som helst vilket innebär att nordiska medborgare till skillnad mot EU/EES-medborgare inte behöver uppfylla uppehållsrätten.

Uppehållsrätt för EU/EES medborgare 

  • Tidsbegränsad uppehållsrätt 0-3 månader

Medborgare i ett EU/EES-land har rätt att vistas och arbeta i Sverige i tre månader. Det kallas för tidsbegränsad uppehållsrätt. För detta krävs ingenting utöver att unionsmedborgaren har ett nationellt ID-kort eller ett pass. Ingen kontakt behöver tas med Migrationsverket med undantag för om medföljande familj kommer från ett land utanför EU/EES.

  • Förlängd uppehållsrätt från 3 månader -

För att ha förlängd uppehållsrätt och få stanna längre tid än tre månader, krävs förenklat att medborgaren antingen är 1) arbetstagare eller egenföretagare, alternativt 2) arbetssökande, student eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning samt en giltig sjukförsäkring.

  • Anmälan av flytt till Sverige från 12 månader -

För att få folkbokföra sig i Sverige behöver medarbetaren ha en anställning som är längre än 12 månader. Medarbetaren behöver besöka ett av Skatteverkets kontor för att ansöka om att få folkbokföra sig i Sverige. För detta krävs handlingar som visar att personen har uppehållsrätt genom anställning, studier eller egna tillgångar. Det är i samband med handläggning av ärendet om folkbokföring som EU/EES-medborgarens uppehållsrätt prövas.

  • Permanent uppehållsrätt från 5 år - 

EU/EES-medborgare som har haft uppehållsrätt och bott i Sverige i fem år har möjlighet att få permanent uppehållsrätt. Förutsättningen är att medarbetaren fortsättningsvis uppfyller kraven för uppehållsrätt genom arbete, studier, forskning eller har tillräckliga medel för sin försörjning. Möjligheten finns att ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt 

Migrationsverkets information om EU/EES-medborgare

Migrationsverkets information om permanent uppehållsrätt

 

Länder som är med i EU, EES, Efta och Schengen

EU

Medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) är Finland, Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Polen, Frankrike, Rumänien, Sverige, Tyskland, Slovakien, Slovenien, Danmark, Tjeckien, Ungern och Estland.

EES

Norge, Island och Liechtenstein är parter i EES, det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (på engelska: European Economic Area, EEA)

Efta

Schweiz är medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta), inte i EU/EES.

Schengen

Till Schengenområdet hör 22 EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, som inte är EU-länder. 

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Internationella hr-nätverket

Du som HR/motsvarande som arbetar med internationella HR-frågor är välkommen att delta i universitetets internationella HR-nätverk.

Nätverket samordnas av Personalenheten och erbjuder regelbundna möten, nyhetsspridning och möjligheten att diskutera frågor med andra HR-kollegor. 

Klicka här för att ansöka om medlemskap i Internationella HR-nätverkets teamsgrupp

Jannike Hurenkamp
2023-11-02