Uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse

Forskare från land utanför EU/EES har möjlighet att bedriva forskningssamarbeten inom EU och resa mellan olika länder. Gränsen för rörlighet för kortare vistelse går vid 180 dagar under en 360-dagars period. Om vistelsen är längre behöver personen ett uppehållstillstånd.

Möjligheter för forskarmobilitet och förutsättningar för att kunna ansöka om uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse

  • Den som ska forska i Sverige i högst 180 dagar under en 360 dagars period behöver inget uppehållstillstånd i Sverige utan kan resa till Sverige med ett uppehållstillståndskort från det andra EU-landet. Det krävs att forskningen personen ska bedriva i Sverige är inom ramen för den forskning som personen redan bedriver i det andra EU-landet.
  • Om vistelsen i Sverige kommer vara längre än 180 dagar under en 360 dagars period behövs ett uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse. Det krävs att forskningen i Sverige är inom ramen för den forskning personen redan bedriver. 
  • Om forskningen i Sverige inte är inom ramen för den forskning personen bedriver ska personen ansöka om ett uppehållstillstånd för forskare i Sverige. Detta gäller för forskare som ska anställas eller få ett stipendium för forskning i Sverige och som flyttar hit från det andra EU-landet.

Kort sammanfattat kan ett uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse endast sökas av:

  • forskare som planerar att vistas i Sverige längre tid än 180 dagar under en 360-dagars period
  • forskare som bedriver forskning i ett annat EU/EES-land
  • forskare som har ett giltigt uppehållstillstånd för forskning i det EU/EES-land där de är verksamma
  • forskare som ska bedriva forskning i Sverige inom ramen för redan befintlig forskning.

För ansökan om uppehållstillstånd för forskning vid rörlighet för längre vistelse används samma blankett som vid ansökan om uppehållstillstånd för forskning. Institutionen behöver ge den sökande ett kompletterande mottagningsavtal för gästforskare samt intyg om försäkring från Kammarkollegiet. 

Mottagningsavtalet fylls i på samma sätt som om det var för en stipendiat med egna medel men delen med belopp lämnas tom. Skriv en notering under övrigt att forskaren har egna tillgångar och den sökande får bifoga handlingar som styrker detta.

Migrationsverkets information om uppehållstillstånd för forskarmobilitet

Tillståndet kan sökas när personen befinner sig i Sverige. 

Forskaren kan börja forska direkt efter att ha lämnat in sin ansökan om:

  • det finns ett giltigt uppehållstillstånd i det andra EU-landet där personen är anställd
  • personen inte redan har vistats i Sverige för att bedriva forskning under högst 180 dagar de senaste 360 dagarna.
Jannike Hurenkamp
2023-11-02