Adobe volymavtal

Det finns volymavtal för programvaror från Adobe med rabatterade priser för forskning och undervisning.

För vissa programvaror tecknas licens en gång och sedan får man använda programvaran i den befintliga versionen så länge man vill. För andra programvaror inom till exempel Creative Cloud sortimentet tecknas licens årsvis så länge man vill använda programvaran.

Tre licensformer – välj det som passar er bäst

Shared Device License (SDL)

En SDL-licens knyts till en dator och inte till en användare, men kan användas av flera personer som har tillgång till den enskilda datorn. En SDL-licens passar bra för datorer i labbmiljöer eller datorer som delas mellan flera användare.

För att använda en SDL-licens utanför campus behöver du använda VPN-tjänsten. VPN är kostnadsfritt för anställda vid Umeå universitet och kan beställas via Servicedesk.

Named license

En named licens är knuten till en användare och kan installeras på upp till två enheter.

Enstaka licenser (CLP)

Enstaka licenser för exempelvis Photoshop Elements, Premiere Elements eller Adobe Acrobat Pro 2017 berörs inte av förändringen.

Adobe Creative Cloud

I Adobe Creative Cloud Named Device License ingår en tjänst för lagring och delning av dokument. Tjänsten har inte backup vilket medför en risk att information försvinner. Tänk också på att synkning alltid medför en viss risk för att filer inte synkas korrekt.

Personuppgifter och skyddsvärd information ska inte lagras i tjänsten då data kan hanteras utanför EU.

Licensrapportering

Elin Sköld
2023-09-07