Informera medarbetarna

Den här sidan innehåller information till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd och vill planera information till medarbetare om vårens medarbetarundersökning 2024.

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt är en hög svarsfrekvens viktig. Därför vill vi uppmuntra dig som chef att planera in information till medarbetare innan medarbetarundersökningen öppnar den 26 februari 2024. Syftet är att förbereda och motivera medarbetare att svara. Det ger dig också en chans att fånga upp frågor från medarbetarna och följa upp åtgärderna som planerades in från medarbetarundersökningen 2021. 

Informera medarbetare vid en APT eller liknande om:

  • Att en ny medarbetarundersökning är på gång under våren. Den öppnar 26 februari och stänger den 15 mars 2024. Tänk på att sportlovet infaller under denna period.
  • Att universitetet gör en medarbetarundersökning vart tredje år, för att fånga medarbetares upplevelse av sin arbetssituation.
  • Att arbetsmiljön är viktig, medarbetarundersökningen är en chans att påverka medarbetarnas arbetssituation och att du som chef vill att medarbetarna prioriterar att svara på enkäten.
  • Utifrån resultatet fångas risker i arbetsmiljön upp. Dessa risker dokumenteras i institutionens eller enhetens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder tillsammans med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
  • Att medarbetarundersökningen är anonym.

Stödmaterial till chef

Det finns en mall i Powerpoint (PPT), på svenska och engelska, som går att använda som grund för informationen. Under varje bild i presentationen finns mer information i anteckningsfältet.

Mall APT inför medarbetarundersökningen 2024 (svenska) 
English template for information on the 2024 employee satisfaction survey (engelska)

Relaterad information

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan beskrivas som både ett synsätt och ett arbetssätt för att uppmärksamma och ta hänsyn till förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Läs mer om: systematiskt arbetsmiljöarbete

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering. Arbetsgivare och utbildningsanordnare är skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Läs mer om: aktiva åtgärder 

Historik
Så här har Umeå universitets övergripande resultat sett ut tidigare år:
Totalrapport 2021
Totalrapport 2018
Totalrapport 2014

Kontakt

 

Foto: Mattias Pettersson

Pernilla Jansson
HR-strateg vid Personalenheten
pernilla.jansson@umu.se
📞 090-786 92 52

 

Foto: Mattias Pettersson

Gabrielle Grahl
HR-strateg vid Personalenheten
gabrielle.grahl@umu.se
📞 090-786 53 48

Anna Lundström
2024-02-08