Grafisk profil

Vår grafiska profil ska ge universitets kommunikation ett särskiljande och tidlöst utseende. Att all kommunikation från universitetet följer den grafiska profilen gör det snabbt tydligt för mottagaren att Umeå universitet är avsändare.

Logotyp

Information om universitetets logotyp, varianter och användande.

Färger

Den grafiska profilen inkluderar två huvudfärger och fyra komplementfärger.

Typsnitt

Läs mer om profiltypsnitt, ersättningstypsnitt, licenser och användande

Grafiska element

Information om dekorativa komponenter i den grafiska profilen.

Kommunikationsenheten ger råd både före och efter produktion

För dig som själv producerar t.ex grafiskt material eller film kan Inhousebyrån vid Kommunikationsenheten kan svara på frågor om den grafiska profilen. Hör av dig med antingen dina frågor eller skicka in ditt material för att få återkoppling och råd.

Mer tips och råd hittar du sidan Producera och beställa

Använda den grafiska profilen:

Under 2023 kommer ett nytt mallverktyg bli tillgängligt för alla medarbetare. Mallverktyg kommer ge stöd för att producera affischer, enklare broschyrer, omslag, visitkort mm. Alla mallar i mallverktyget är anpassade efter den grafiska profilen.

Vanliga frågor

När ska den grafiska profilen användas

Den grafiska profilen är beslutad av rektor och gäller för alla verksamheter som organisatoriskt är en del av Umeå universitet. Det är viktigt att du tillämpar profilen i allt material där Umeå universitet är avsändare.

Använd gärna universitetets profilerade mallar - Mallar med logotyp

Jag behöver universitetets logotyp, vart hittar jag den?

Logotypen kan endast laddas ned av medarbetare som är inloggade på medarbetarwebben Aurora. Som inloggad medarbetare kommer du att se länk till nedladdningsbara filer på sidan om logotyp - Gå till sidan Logotyp.

För dig som inte är medarbetare, beskriv ditt behov av logotyp och hur logotypen kommer att användas och skicka till grafisk-profil@umu.se

Får man använda enbart det runda märket/sigillet i logotypen?

Nej, Umeå universitets logotyp består av både det runda märket (sigillet) och en avsändare "Umeå universitet" (ordbild).

Logotyp med tilläggsavsändare inkluderar även verksamhetens organisatoriska namn som del av ordbilden.

Undantag

Undantag för att enbart använda sigill beslutas i varje enskilt fall av Kommunikationchef. Skicka önskemål eller frågor till grafisk-profil@umu.se

Jag saknar universitetets profiltypsnitt, måste jag använda universitetets typsnitt för att följa den grafiska profilen?

Nej, i den grafiska profilen anges två profiltypsnitt och två ersättningstypsnitt. Ersättningstypsnitten är licens- och kostnadsfria typsnitt som användas om licens till profiltypsnitten saknas. Ersättningstypsnitten är de typsnitt som används i mallar med logotyp för Word och Powerpoint.

Läs mer på sidan om Typsnitt

Studenter

Studenter ska endast använda universitetets grafiska profil för egna studentarbeten i form av uppsatser och examensarbeten och då genom färdiga mallar. För utskick, enkäter och presentationer som tas fram under studietiden ska universitetets logotyp och grafiska profil inte användas. Detta eftersom det är studenten och inte universitetet som är avsändare till information och innehåll.

Lina Strömquist
2023-05-05