Tjänsteresor

Tjänsteresor ingår som en betydelsefull del i universitetets verksamhet och är ett viktigt medel för att utveckla och upprätthålla såväl nationella som internationella kontakter. Tjänsteresor styrs bland annat av kollektivavtal, universitetets egen resepolicy, inkomstskattelagen och upphandlade avtal.

Som anställd har du ett ansvar att planera dina resor väl, genom att följa det som står i miljöpolicyn och regeln för tjänsteresor.

Miljöhänsyn

Av universitetets miljöpolicy framgår att vi alltid arbetar för möjligheten till resfria möten, och när en resa genomförs så sker den i första hand med kollektiva färdmedel och på ett så säkert, kostnadseffeektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Resebyrå

Universitetet har en upphandlad resebyrå som våra resor och hotellbokningar ska göras genom. Det gäller såväl inrikes som utrikes resor. Läs mer på XLNT Travel.

Resor bör om möjligt bokas i god tid för att öka möjligheten att få ett lägre pris vid beställning av färdbiljett, hotell och marktransporter. När du bokar via resebyrån får du även en reseförsäkring och hjälp med alternativa lösningar vid till exempel förseningar eller strejker. Universitetet får dessutom möjligheter till uppföljning och effektivare administrativa rutiner.

Taxi

Taxiresor kan bokas på två olika sätt. Du kan boka all typ av taxiresor direkt via taxibolaget Flygtaxi. Via XLNT Travel kan du bara boka taxiresor i anslutning till flyg-, buss- eller tågresa.

Läs mer på sidan Boka taxi

Tåg

Tågresor bokas via resebyrån XLNT Travel. Du som tidigare bokat via SJs e-tjänst har möjlighet att boka i resebyråns självbokningssystem.

Hyrbil

Om du ska göra en tjänsteresa med bil ska du i första hand resa med hyrbil. När du bokar hyrbil ska du boka hos någon av universitetets upphandlade leverantörer. I universitetets avtal ingår leverantörer för hyra av bil, minibuss eller lätt lastbil upp till 3,5 ton.

Läs mer på sidan Boka hyrbil.

Övriga resor

Övriga marktransporter som ArlandaExpress eller bussresor i linjetrafik bokar du genom XLNT Travel.

Har du frågor om resor?

Vill du ha hjälp att boka en resa eller hotell kontaktar du XLNT Travel.

Om du har frågor om ersättningar och reseräkning kontaktar du Torbjörn Carlsson.
090-786 56 43

Om du har frågor om våra avtal med reseleverantörer kontaktar du Upphandling och inköp.

Avbeställningsskydd vid avbokning av resa

Umeå universitet omfattas av ett avbeställningsskydd vid avbokning av resa på grund av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall. Kostnaden för resan ska överstiga 1000 kr för att avbeställningsskyddet ska gälla.

Blankett för ansökan om ersättning från avbeställningsskydd

Personalenheten
2019-12-16