Tjänsteresor

Tjänsteresor ingår som en betydelsefull del i universitetets verksamhet och är ett viktigt medel för att utveckla och upprätthålla såväl nationella som internationella kontakter. Tjänsteresor styrs bland annat av kollektivavtal, universitetets egen resepolicy, inkomstskattelagen och upphandlade avtal.

Som anställd har du ett ansvar att planera dina tjänsteresor så att gällande lagar och avtal samt Umeå universitets resepolicy följs.

Av universitetets resepolicy framgår bland annat att miljöhänsyn ska beaktas vid val av färdmedel, och att allmänna kommunikationsmedel oftast är bästa alternativet ur både säkerhets- och miljöaspekt. Universitetets ramavtal ska nyttjas vid inköp av resor och resor bör om möjligt bokas i god tid för att öka möjligheten att få ett lägre pris vid beställning av färdbiljett, hotell och marktransporter.

I vissa fall kan ett digitalt möte vara ett alternativ till en resa. Läs mer om det och om Skype för företag under Relaterad information.

Universitetet har en upphandlad resebyrå som våra resor och hotellbokningar ska göras genom. Det gäller såväl inrikes som utrikes resor. Läs mer på XLNT Travel.

Taxi

Anslutningsresor lokalt och på annan ort bokas via resebyrån XLNT 090-15 80 80. Övriga taxiresor bokas hos valfritt taxibolag
Anslutningsresor

Anslutningsresor med taxi lokalt och på annan ort i samband med buss-, tåg- eller flygresor bokas med XLNT Travel på telefon 090-15 80 80.

Resebyrån kompletterar din webbokning med anslutande taxiresa. För att säkerställa att inte ytterligare servicearvode utgår, komplettera din webbokning med marktransport samma dag/påföljande vardag. Mer information om bokning och pris.

Övriga taxiresor kan bokas hos valfritt taxibolag. Vi har idag inget aktuellt ramavtal och därför gäller ordiniarie/konsumentköppriser för taxi.

Tåg

Om du bara vill boka tågresor ska du att använda SJ:s e-tjänst. SJ:s e-tjänst hittar du under rubriken Boka tåg. Du kommer då att behöva logga in med ditt Umu-id.

Hyrbil

Om du ska göra en tjänsteresa med bil ska du i första hand resa med hyrbil. När du bokar hyrbil ska du boka hos någon av universitetets upphandlade leverantörer. I universitetets avtal ingår leverantörer för hyra av bil, minibuss eller lätt lastbil upp till 3,5 ton. Läs mer på sidan Boka hyrbil.

Övriga resor

Övriga resor bokar du genom XLNT Travel som du hittar under rubriken XLNT Travel.

När du bokar via resebyrån bokas resorna till de bästa priserna enligt speciella statliga avtal. Du får även en reseförsäkring och hjälp med alternativa lösningar vid till exempel förseningar eller strejker.

Universitetet får dessutom möjligheter till uppföljning och effektivare administrativa rutiner.

Bokning på annat sätt

Observera att alla köp av resor och hotell som görs på annat sätt, utanför vår avtalade resebyrå och där statliga ramavtal inte används på rätt sätt, kan vara ej godkända direktupphandlingar. Kontakta Upphandling och inköp för mer infomation.

Har du frågor om resor?

Vill du ha hjälp att boka en resa eller hotell kontaktar du XLNT Travel.

Om du har frågor om ersättningar och reseräkning kontaktar du Torbjörn Carlsson.
090-786 56 43

Om du har frågor om våra avtal kontaktar du Upphandlingsenheten.

Avbeställningsskydd vid avbokning av resa

Umeå universitet omfattas av ett avbeställningsskydd vid avbokning av resa på grund av akut sjukdom, olycksfallsskada eller dödsfall. Kostnaden för resan ska överstiga 1000 kr för att avbeställningsskyddet ska gälla.

Blankett för ansökan om ersättning från avbeställningsskydd

Ann-Christine Edlund
2018-11-19