Programserver

För att få tillgång till universitetets programserver måste institutionen eller enheten utse en så kallad licensansvarig. Du som är licensansvarig kan ladda ned och distribuera program från programservern.

På universitetets programserver kommer du som är licensansvarig åt olika program som universitetet har licensavtal för. Du kommer åt servern genom att installera ett så kallat FTP-program på din dator och kan genom det ladda ned och distribuera installationsfiler och licenskoder till din enhet eller institution.

Så får du tillgång till programservern

För att få tillgång till programservern med dess programvara behöver prefekt eller chef utse en licensansvarig och skicka in en förbindelse till ITS. För att anmäla licensansvarig för er enhet eller institution:

  1. Fyll i förbindelsen (du hittar den i högerspalten på denna sida)
  2. Prefekt eller chef ska signera förbindelsen. Du kan signera fysiskt eller digitalt genom att använda eduSign.
  3. Om du har skrivit på ett fysiskt dokument – scanna in och skicka via e-post till: it-inkop@umu.se. Om du har signerat dokumentet digitalt, skicka det till e-postadressen ovan.

Mer information om rollen som licensansvarig

Så kommer du åt programservern

Du som är licensansvarig kommer åt programservern genom att installera ett så kallat FTP-program på din dator. Genom FTP-programmet kan du koppla upp dig till programservern och ladda ned installationsfiler.
Instruktioner för hur FTP-program installeras samt hur du därefter ansluter till programvaruservern hittar du i kunskapsdatabasen Manual.

Anslut till programvaruservern, Manual

Hämta större volymer av licenser från programserver

Från programservern kan du som licensansvarig hämta flera programlicenser samtidigt, exempelvis licenser för program från Microsoft och Adobe. Det är också ett bra alternativ när du exempelvis ska köpa licenser till en institution eller enhet.

Rapportera licenser i Wisum

För många av de programvaror som finns tillgängliga via programservern måste du som licensansvarig rapportera separata licenser för att ha rätt att installera och använda programvaran. Du som är licensansvarig rapporterar sådana licenser via e-handelssystemet Wisum.

Mer information om att rapportera i Wisum, Manual

Licensregistret

De licenser för programvara från programservern som rapporteras/beställs i Wisum kan licensansvarig se i Licensregistret.

Den licensansvarige kan söka och lista licenser för den institution/enhet som licensansvaret avser. I licensregistret kan den licensansvarige även göra noteringar för respektive licens gällande t ex om vem som använder aktuell licens, och även säga upp licenser som är av typen abonnemang.

 

Pris

Institutionen eller enheten kommer att bli fakturerade för de licenser som licensansvarig rapporterar in i Wisum.

ITS inköp

Om du har frågor om inköp av IT-produkter och programvaror, kontakta ITS inköp:

E-post: it-inkop@umu.se

Telefon: 090 - 786 69 00

Elin Sköld
2022-11-23