Boka lokal

Du bokar själv lokaler i vårt system TimeEdit. Om du behöver hjälp med att boka kan du kontakta Infocenter.

Sammanträdesrummet Professorn i Förvaltningshuset

Foto: Mikael Lundgren

Cirka 260 utbildningslokaler, konferensrum och grupprum finns som gemensamt bokningsbara för personal vid Umeå universitet. Du bokar dessa själv i vårt system TimeEdit. För att boka loggar du in med ditt Umu-id. Scheman går att söka fram utan inloggning.

Boka och se schema

 

Skapa kursscheman direkt i TimeEdit

Du kan både förbättra för studenterna och förenkla ditt arbete genom att göra schema till studenterna i systemet TimeEdit.

På samarbetsytan Användarstöd TimeEdit hittar du information, manualer och instruktionsfilmer om hur du använder TimeEdit för schemaläggning.

 

Bokning av övriga lokaler

De flesta lokaler kan du boka i systemet, men det finns några undantag, se sidan Bokning av övriga lokaler.

Bokningsregler

Fakturering görs för påbörjad heltimme.

Om du avbokar senare än två dagar innan bokningen infaller faktureras du hela kostnaden. För externa kunder måste avbokningen göras senast fem dagar innan bokningen infaller.

Lokalbokning faktureras till institutionen/enheten. Man kan inte boka lokaler som privatperson.

Bokning av grupprum för studenter

Studenter som är registrerade eller antagna vid Umeå universitet har möjlighet att själva boka grupprum i anslutning till sina pågående kurser. Bokningar kan göras fem dagar framåt för max tre tillfällen. Inloggning med Umu-id krävs.

Regler för studenternas bokning av undervisningslokaler.

 

Har du bokat en lokal och behöver hjälp med tekniken?

Meddela då Infocenter eller Universitetsservice i huset senast 2 dagar innan du ska använda lokalen.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.

Synpunkter och idéer

Vi ser dina synpunkter och idéer som en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra de gemensamt bokningsbara lokalerna. Tveka därför inte att skicka in en idé eller ett förslag via formuläret ovan.

Frida Fjellström
2019-05-17