Boka lokal

Du bokar själv lokaler i vårt system TimeEdit. Om du behöver hjälp med att boka kan du kontakta Infocenter.

Aula Biologica

Foto: Mattias Pettersson

Cirka 260 utbildningslokaler, konferensrum och grupprum finns som gemensamt bokningsbara för personal vid Umeå universitet. Du bokar dessa själv i vårt system TimeEdit. För att boka loggar du in med ditt Umu-id. Scheman går att söka fram utan inloggning.

Boka och se schema

Ingen begränsning i antal deltagare per lokal från november

Den 2 november tas begränsningen av antalet deltagare i universitetets olika lokaler bort. Universitetets riktlinje om att varannan stol ska lämnas tom upphör också att gälla. Personer som inte är fullvaccinerade ska däremot fortfarande följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande avstånd till andra personer. Läs hela nyheten.

Har du bokat en lokal och behöver hjälp med tekniken?

Meddela då Infocenter eller Universitetsservice i huset senast 2 dagar innan du ska använda lokalen.

Lokaler som inte bokas i TimeEdit

De flesta lokaler kan du själv boka i TimeEdit, men det finns några undantag, se Bokning av övriga lokaler.

Avbokningsregler

Vid interna bokningar måste avbokning ske med minimum 2 hela arbetsdagar mellan avbokningsdagen och bokningstillfället.

Vid externa bokningar måste avbokning ske med minimum 5 hela arbetsdagar mellan avbokningsdagen och bokningstillfället.

Anordna arrangemang i institutionsförhyrd lokal kväll eller helg

För att anordna ett arrangemang kväll eller helg, med eller utan alkohol, i en institutionsförhyrd lokal måste ett särskilt avtal skrivas mellan en ansvarig arrangör och den prefekt, enhetschef eller motsvarande som upplåter lokalen.

Fyll i och skicka in blankett 

  1. Ansvarig arrangör fyller i blanketten avtal om arrangemang kväll eller helg.
  2. Ansvarig prefekt/enhetschef eller motsvarande godkänner arrangemanget genom att ta del av innehållet och skriva under blanketten.
  3. Arrangör mejlar blanketten till infocenter@umu.se senast 7 arbetsdagar före planerat arrangemang.
  4. Blanketten registreras av Infocenter i gällande IT-system för spridning till berörda (campusväktare, säkerhetsfunktion med flera).

Övriga rutiner och regler 

  • Du som arrangör tar vid behov kontakt med Universitetsservice i huset i god tid före arrangemanget för att komma överens om upplåsning av dörrar samt få information om lokalvårdsutrustning, hantering av larm etcetera.
  • Om du behöver köpa lokalvårdstjänst i anslutning till arrangemanget kontaktar du Infocenter senast 7 arbetsdagar före arrangemanget.
  • Ta del av informationen i Regler för lokaler och eventuella lokala rutiner.

Bokning av grupprum för studenter

Studenter som är registrerade eller antagna vid Umeå universitet har möjlighet att själva boka grupprum i anslutning till sina pågående kurser. Bokningar kan göras för max 24 timmar under en 5 dagarsperiod. Inloggning med Umu-id krävs. 

Regler för studenternas bokning av undervisningslokaler.

Skapa kursscheman direkt i TimeEdit

Du kan både förbättra för studenterna och förenkla ditt arbete genom att göra schema till studenterna i systemet TimeEdit. I manual hittar du information och instruktioner om hur du använder TimeEdit för schemaläggning.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Synpunkter och idéer

Vi ser dina synpunkter och idéer som en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra de gemensamt bokningsbara lokalerna. Tveka därför inte att skicka in en idé eller ett förslag via formuläret ovan.

Frida Fjellström
2021-10-22