Boka lokal

Du bokar själv lokaler i vårt system TimeEdit. Om du behöver hjälp med att boka kan du kontakta Infocenter.

 

Foto:

Cirka 260 utbildningslokaler, konferensrum och grupprum finns som gemensamt bokningsbara för personal vid Umeå universitet. Du bokar dessa själv i vårt system TimeEdit. För att boka loggar du in med ditt Umu-id. Scheman går att söka fram utan inloggning.

Boka och se schema

Debitering av gemensamt bokningsbara lokaler

De bokningar som fanns i systemet den 11 november (och som gäller för tidsperioden 11 november 2020 – 23 mars 2021) kommer att debiteras oavsett om lokalen nyttjas eller inte. Samma modell för debitering användes under våren 2020.

Skapa kursscheman direkt i TimeEdit

Du kan både förbättra för studenterna och förenkla ditt arbete genom att göra schema till studenterna i systemet TimeEdit.

På samarbetsytan Användarstöd TimeEdit hittar du information, manualer och instruktionsfilmer om hur du använder TimeEdit för schemaläggning.

 

Boka övriga lokaler

De flesta lokaler kan du boka i systemet, men det finns några undantag, se sidan Bokning av övriga lokaler.

Boka lokal kväll eller helg

För att anordna ett arrangemang på kvällar och helger med eller utan alkohol måste ett särskilt avtal skrivas mellan en ansvarig arrangör och en beslutsfattare som upplåter lokalen.

  • Ta del av informationen i regelverket Regler för lokaler. 
  • Fyll i och skriv under blanketten Avtal för arrangemang kväll eller helg och mejla till infocenter@umu.se senast 7 arbetsdagar före planerat arrangemang.
  • Arrangören tar vid behov kontakt med Universitetsservice i huset i god tid före arrangemanget för att komma överens om upplåsning av dörrar, information om lokalvårdsutrustning, hantering av larm etc.
  • Vid behov av att köpa lokalvårdstjänst i anslutning till arrangemanget, kontakta Infocenter senast 7 arbetsdagar före.

Bokning av grupprum för studenter

Studenter som är registrerade eller antagna vid Umeå universitet har möjlighet att själva boka grupprum i anslutning till sina pågående kurser. Bokningar kan göras för max 24 timmar under en 5 dagarsperiod. Inloggning med Umu-id krävs. 

Regler för studenternas bokning av undervisningslokaler.

 

Har du bokat en lokal och behöver hjälp med tekniken?

Meddela då Infocenter eller Universitetsservice i huset senast 2 dagar innan du ska använda lokalen.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Synpunkter och idéer

Vi ser dina synpunkter och idéer som en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra de gemensamt bokningsbara lokalerna. Tveka därför inte att skicka in en idé eller ett förslag via formuläret ovan.

Frida Fjellström
2020-12-15