Zoom för digitala möten

Inloggning

Stöd och support

För dig som vill använda Zoom för att anordna digitala möten finns det flera olika typer av möten att välja på. På denna sida beskriver vi mer om de olika mötestyperna, vad som skiljer dem åt och vad de kan användas till.

Zoom är en tjänst för att hålla i digitala möten och ett verktyg för e-lärande. Zoom är tillgängligt för alla med ett Umu-id och är ett bra alternativ i undervisningssammanhang. Du kan ansluta till ett Zoom-möte från webbläsare, videokonferenssystem eller via Zoom-appen på din dator eller mobiltelefon. Zoom går även att använda för möten med personer eller grupper utanför Umeå universitet.

I Zoom kan du bland annat:

 • sätta upp virtuella grupprum för grupparbeten (breakout rooms)
 • genomföra projektmöten
 • hålla föreläsningar
 • dela skärm med andra för att ha presentationer och visa upp videoklipp
 • chatta och skapa korta undersökningar.

Välj rätt typ av möte

Det finns tre olika mötestyper i Zoom: Meeting, large meeting och webinar. Vilket du ska använda beror på hur dina behov ser ut. 

Möte i Zoom

Mötestypen möte i Zoom är lämpligt för dig som vill anordna möten med interaktion. Det vill säga där du har behov av att kunna interagera med deltagarna - diskutera, dela ljud, video och/eller skärm. Ett möte i Zoom kan ha upp till 300 deltagare. I denna mötestyp finns två olika typer av roller:

 • Värdar (host och co-host)
 • Deltagare (attendees)

Boka ett möte i Zoom

Large meeting i Zoom

Mötestypen large meeting i Zoom är lämpligt för dig som vill anordna möten med interaktion. Det vill säga där du har behov av att kunna interagera med deltagarna - diskutera, dela ljud, video och/eller skärm. Skillnaden mellan vanligt möte och large meeting är att i large meeting kan du ha 500 deltagare.

För att kunna anordna ett large meeting behöver du en licens. Licensen är tillfällig och du beställer den via Servicedesk. Endast anställda vid universitetet kan beställa licens.

I denna mötestyp finns två olika typer av roller:

 • Värdar (host och co-host)
 • Deltagare (attendees)

Webinar i Zoom

Mötestypen webinar är lämpligt när du vill hålla ett större möte (exempelvis en föreläsning) där du inte har behov av att deltagarna kan interagera med varandra. Ett webinar har oftast en eller ett par talare. Ett webinar kan ha upp till 500 deltagare. 

För att kunna anordna ett webinar behöver du en licens. Licensen är tillfällig och du beställer den via Servicedesk. Endast anställda vid universitetet kan beställa licens.

I mötestypen webinar finns tre olika typer av roller:

 • Värdar (host och co-host)
 • Paneldeltagare (panelists)
  Paneldeltagare har har fullständiga rättigheter att tala via mikrofon, dela video och alla andra funktioner som Zoom har. Paneldeltagare kan även kommunicera sinsemellan via chatt utan att detta syns för deltagare.
 • Deltagare (attendees)
  Deltagare i ett webinar förväntas inte aktivt delta på samma sätt som i de andra mötestyperna. Deltagare kan delta med ljud och video om mötesvärden tillåter detta.

Skapa ett webinar i Zoom

Boka lokal med utrustning för digitala möten

Zoomrum (Zoom room) är fysiska lokaler som är utrustade med teknik som möjliggör exempelvis hybridmöten och hybridundervisning.

I lokalerna finns en kontrollpanel, stor bildskärm och ljudupptagning i rummet. Du kan välja att använda rummets egna mötes-id eller bjuda in rummet till ditt eget Zoom-möte.

Zoomrum kan du boka via TimeEdit.

Råd om hybrid och digital undervisning

Instruktioner för Zoomrum

Tvingande uppdateringar

Från och med höstterminen 2023 aktiveras tvingande uppdateringar av Zoomklienten för Umeå universitets användare på inrådan av tjänsteleverantören Sunet. Förändringen införs som en förebyggande säkerhetsåtgärd för att skydda våra användare mot kända och okända hot och för att skapa en säkrare digital miljö.

Nu finns nya säkerhetsuppdateringar för Zoom. Alla användare kommer att behöva uppdatera Zoom till den senaste versionen från och med torsdag 15 februari.

Det finns möjlighet redan nu att uppdatera till den senaste versionen av Zoom.

Klicka här för att följa en guide som beskriver detta

Utbildning och Support

Behöver du hjälp eller stöd i Zoom? Du får daglig support via Servicedesk. Du kan också delta i en drop-in i Zoom tisdagar till fredagar och ställa frågor. Det finns ett användarforum för e-lärandesystem i Teams där du kan ställa frågor eller ta del av andras frågor och svar.

Läs mer om utbildning och support i Zoom och andra e-lärandesystem vid universitetet

Boka lokal för digitalt möte

Om du har behov av att boka en fysisk lokal med skärm, ljud och kamera för ditt digitalt möte kan du boka detta via bokningssystemet TimeEdit

Läs mer om att boka lokal

Boka bild och ljud till digitalt möte

För dig som vill genomföra ett digitalt möte eller föreläsning finns möjlighet att låna portabel utrustning med kamera och mikrofon. Du bokar via TimeEdit och hämtar ut i valt hus.

Boka utrustning

Säkerhet i digitala möten

Det är några saker du behöver tänka på innan du startar ett digitalt möte. Här kan du läsa mer om hur du planerar och genomför ett säkert och tryggt digitalt möte för alla deltagare. 

Säkerhet i digitala möten

Ellen Säll
2024-01-04