Administrera stipendium

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Vid Umeå universitet kan stipendier tilldelas för utbildning till personer på forskarnivå och för postdoktoral meritering.

Stipendier kan ges till personer för utbildning och egen meritering och får inte betalas ut periodiskt eller för ändamål som kräver en motprestation. 

Stipendier, där beslut fattas enligt gällande delegationsordning, regleras i följande dokument Regel för stipendier vid Umeå universitet 

Kort sammanfattning kring stipendievillkor enligt lag

Av 8 kap 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att ett absolut krav för ett stipendium ska vara skattefritt är att stipendiet aldrig får vara ersättning för arbete som utförts eller kommer att utföras för universitetet.

Ett stipendium får inte utbetalas periodiskt eller för tid längre än tre år.

För mer information hänvisas till inkomstskattelagen och Skatteverkets rättsliga vägledning 

Mer information om stipendievillkor, universitetets rutiner och handläggning

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Elizabet Westerlund
2023-02-10