Utbetalning av lön och ersättning till utländska medborgare

För utbetalning av lön till timanställda/opponenter/sakkunniga krävs personnummer eller samordningsnummer

För utbetalning av lön till timanställda/opponenter/sakkunniga
Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket genom en ansökan om SINK-skatt eller A-skatt, beroende på utbetalningstidens längd. SINK vid vistelse i Sverige 0-6 månader, A-skatt vid vistelse i Sverige mer än 6 månader.

Ansökan ska skickas till löneadministrationen som handlägger ansökan vidare till Skatteverket. Skatteverket har ca 2 månaders handläggning. Ingen lön kan utbetalas förrän löneadministrationen har fått ett SINK-beslut och ett samordningsnummer för personen i fråga.

För utbetalning av lön till personer med anställning
När en person har fått en anställning vid Umeå universitet och saknar svenskt personnummer/samordningsnummer kan Löneadministrationen upprätta ett fiktivt personnummer som gör det möjligt att registrera personen i Primula och betala ut lön från första anställningsmånaden. Utöver detta krävs ansökan om A-skatt eller SINK-skatt, för att få ett samordningsnummer, eller att personen folkbokför sig i Sverige för att få ett personnummer.

Information om fiktivt personnummer

Information om personnummer

Mer information finns på Skatteverkets webbplats:

Samordningsnummer (skatteverket.se)

SINK-skatt (skatteverket.se)


Underlag för SINK-skatt, A-skatt och reseutlägg skickas till
eva-marie.aslin@umu.se eller sandra.goransson@umu.se

Skatteverket har ca två månaders handläggningstid, utbetalning kan inte ske förrän vi har fått skattebeslut och samordningsnummer.

För en tidsperiod om 0-6 månader gäller SINK-skatt

För en tidsperiod 6-12 månader gäller A-skatt

Anmälan om preliminär A-skatt 6-12 mån

Application for preliminary tax 6-12 months

Bankkonto utland (underskriven av den anställde, går bra att scanna in)

Reseutlägg

Ska personen enbart få reseutlägg och ingen lön, behövs inget samordningsnummer.

Då räcker det att följande underlag skickas:

kontakt

 

Foto:

Eva-Marie Åslin
Lönespecialist vid Personalenheten
eva-marie.aslin@umu.se
📞 090-786 65 38

 

Foto:

 

Sandra Göransson
Lönespecialist vid Personalenheten
sandra.goransson@umu.se
📞 090-786 62 01

Relaterad information

Blanketter finns även på blankett sidan

Blanketter om lön och personal

Rosita Nilsson
2022-04-13