Anställning med timlön

Ibland kan det finnas behov av att anställa personal tillfälligt - för några timmar, några dagar eller liknande. Här hittar du mer information om vad som gäller intermittenta anställningar med timlön.

 

Foto:

Intermittent anställning med timlön

Intermittent anställning med timlön regleras i Regel för intermittent anställning med timlön samt Rutin för intermittent anställning med timlön. För varje dag som timlön utbetalas genereras LAS-tid (särskild visstidsanställning, SÄVA). Ett ramavtal för intermittent anställning (kommer snart) som anger den period inom vilken den anställde kan erbjudas och tacka ja/nej till erbjudande om arbete med timlön.

Utannonsering

Om antalet tillfällen inom en ramperiod förväntas överstiga 30 tillfällen under ett år eller om ramperioden bedöms omfatta en längre period än 2 månader så ska den intermittenta anställningen utannonseras.

Rapportering till löneadministrationen

Rapportering av timlön görs av institution/motsvarande på blanketten Timlön för intermittent anställd (kommer snart). Observera att den anställde måste ha ett svenskt person/samordningsnummer. Blanketten skickas till löneadministrationen för registrering i Primula.

Utländska medborgare

Om den anställde saknar svenskt personnummer hittar du mer information här.

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

Du hittar utbildningar och nätverksträffar för administration av anställningar och löner i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Tillfällen i datumordning

Alla utbildningar inom administration av anställningar och löner

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Birgitta Berglund
2023-03-29