Universitetets kommunikation

För dig som vill veta hur ramverket för Umeå universitets kommunikation ser ut så finns här beskrivningar av de övergripande prioriterade målgrupperna, officiella kanaler och riktlinjer för sociala medier och webben.

Information och sidor under "Universitetets kommunikation" är enbart synlig för inloggade medarbetare.

Våra målgrupper

Beskrivningar av universitetets prioriterade målgrupper för kommunikation.

Forskningskommunikation

Med hjälp av forskningskommunikation kommuniceras forskning till andra grupper än forskarsamhället.

Hantera personuppgifter

Kommunikation, personuppgifter och GDPR.

Kommunicera inkluderande och tillgängligt

Råd och stöd för hur universitetets kommunikation kan bli mer inkluderande och tillgänglig.

Skriva

Saker du behöver tänka på när du ska producera texter.

Översättning och språkgranskning

Om vems ansvar det är att information översätts och när du bör ta hjälp för att översätta.

Interna kommunikationskanaler

Vid universitetet finns flera olika kanaler för intern kommunikation och information.

Informationsmaterial

Färdiga texter, presentationer och trycksaker för att beskriva Umeå universitet.

Kontakt och rådgivning

Information om vart du kan vända dig i olika kommunikationsfrågor och vilket stöd som finns för dig som arbetar med kommunikation.

Jobbar du med kommunikation?

För dig som arbetar med kommunikation finns "Nätverk för kommunikation" på Microsoft Teams som du är välkommen att vara med i. Här hittar du bland annat inbjudan till nätverksträffar, inspiration och utbyte med kollegor. Här finns möjligheten att göra inlägg både för information men också för att ställa frågor.

Be att få gå med i teamet

Relaterad information

Här hittar du Umeå universitets Vision och värdegrund

Kontakta Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten
901 87 Umeå

Telefon: 090-786 50 70
E-post: komm@umu.se

Besöksadress
Universitetsledningshuset, Plan 4
Universitetstorget 4

Sofia Wiesler
2023-06-02