Service och tillvalstjänster på campus

Samtliga anställda och studenter vid Umeå universitet har tillgång till olika servicetjänster. Vissa tjänster är fasta, till exempel går det inte att välja bort lokalvård där det finns en standardnivå för hela universitetet. Däremot kan du göra olika tillval till standardnivån.

På Universitetsservice arbetar vi med service runt om på campus. Vårt uppdrag är att förenkla vardagen för anställda, studenter och besökare. För oss är det viktigt att du känner trivsel och att arbetsdagen fungerar. Våra ansvarsområden är:

  • gemensamt bokningsbara lokaler
  • infocenter 
  • lokalvård
  • post-, paket- och godshantering
  • service och stöd i lokaler
  • tentamensservice
  • tryckservice. 

Vissa tjänster är fasta, till exempel går det inte att välja bort lokalvård där det finns en standardnivå som gäller för hela universitetet. Däremot kan du göra tillval till standardnivån.

Våra tillvalstjänster

Beställning görs till Infocenter 10 arbetsdagar innan önskat datum. Alla tjänster utförs efter timpris. Prisuppskattning lämnas på begäran.

Tillvalstjänster lokalvård

Allergistäd
Speciellt anpassad lokalvård för allergiker som inkluderar städning av lokaler efter behov samt golvvård utan användning av kemikalier. Tjänsten utformas efter behov och kan vara ett tillfälligt eller långsiktigt avtal.

Bygg-, installations- och flyttstäd
Vi erbjuder särskilda städuppdrag enligt överenskommelse vid bygg, installation och flytt. Lokalen/ytan städas med till exempel skurning av golv, rengöring av fixturer, dammande av ytor och rengöring av väggar.

Eventstäd
Vi erbjuder särskilda städuppdrag enligt överenskommelse vid speciella arrangemang som till exempel årshögtid, vårpromovering och välkomstmässa.

Laboratoriedisk
För de verksamheter som har laboratorium erbjuder vi en servicetjänst där vi bland annat kan bistå med disk av laboratoriematerial, autoklavering och tvätt av labbrockar med mera. 

Skötsel av personalpentry
Vi tar helhetsansvaret för att er personalmatsal hålls ren och fräsch. Utöver diskhantering och rengöring av ytor ser vi även till att kaffemaskinerna är påfyllda och kan dessutom administrera beställningar kopplade till pentryt. Tjänsten kan tecknas för 52 veckor/år eller 46 veckor/år. Skillnaden är om ni önskar service under semesterperioder och klämdagar eller inte. 

Städa oftare
Vi erbjuder möjligheten att utöka frekvensen på lokalvård för exempelvis kontor och personalrum. Tjänsten utformas efter behov och kan vara ett tillfälligt eller långsiktigt avtal.

Tvätt av möbler och textilier
Börjar soffan lukta lite unket? Vi erbjuder möbeltvätt av tygbeklädda möbler. Tvätt sker på plats med ångtvätt. Vi erbjuder även tvätt av exempelvis labbrockar, i dessa fall behöver institutionen tillhandahålla tvättmaskin.

Sortering till postfack

Att posten kommer till er institution ingår i basutbudet. Däremot erbjuder vi även möjligheten att få posten insorterad i personliga postfack för att underlätta att rätt post når rätt person snabbare.

Transport av övrigt gods

Stora skrymmande gods kan vara besvärliga att flytta. Universitetsservice kan därför erbjuda transport av gods som inte omfattas av posthanteringen. Exempelvis kontorsstolar eller bord. Kostnad: 857 kr/timme.

Upphandling av AV-utrustning

Verksamheter vid Umeå universitet som ska köpa AV-utrustning erbjuds konsultation. Universitetsservice hjälper kostnadsfritt till med konsultation vid inköp av AV-utrustning för standardlokaler. För lokaler där AV-utrustningen avviker från standard hjälper Universitetsservice till via konsult, mot kostnad.

Frågor och önskemål

Vi för gärna en dialog kring behov och önskemål av service och tillvalstjänster. Kontakta den områdeschef på Universitetsservice som ansvarar för ditt hus. 

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

kontaktuppgifter områdeschefer

Anette Holmqvist
Campus Skellefteå och Örnsköldsvik.

Anna Edholm Pohjanen
MIT-huset, Naturvetarhuset och Teknikhuset.

Delvin Salih
Biologihuset, Elektronmikroskophuset, Fysikhuset, KBC-huset, Norrbyn och UCCB.

Jeanette Lantz
Lärarutbildningshuset, Samhällsvetarhuset och Universitetsbiblioteket.

Magnus Eriksson
Förvaltningshuset, Konstnärligt campus, Kunskapens hus samt Universitetsledningshuset.

Åsa Nilsson
Beteendevetarhuset, Humanisthuset, Norra beteendevetarhuset, Polisutbildningshuset samt Universum. 

Universitetsservice i husen

För att se vilka servicemedarbetare som jobbar i ditt hus, gå till Universitetsservice personalkatalog och välj hus under "enhet".

Frida Fjellström
2023-09-21