Katastrofplanering

Katastrofplanering för IT-resurser

I Katastrofplanen för centrala IT-resurser kan du läsa om de rutiner som finns för att IT-driften vid Umeå universitet ska kunna fungera vid en katastrof, och om hur IT-driften ska kunna skötas från ett annat driftställe. Katastrofplanen är avsedd att användas i situationer som definierats som en katastrof, men kan även vara ett stöd i avbrottsplaneringen.

Du som är systemägare ska ta fram en katastrofplan för varje system som du är ansvarig för. I Mallen för katastrofplaner kan du läsa mer om hur du går till väga för att ta fram en katastrofplan.

Samarbete med Uppsala universitet

Umeå universitet och Uppsala universitet har kommit överens om att bistå varandra med personal vid en eventuell katastrofsituation vid någon av universitetens datacentraler, utifrån förmåga och behov.

Umeå universitet har en övergripande krisplan

Umeå universitet har även en övergripande krisplan som du ska använda för all krishantering inom organisationen. Katastrofplanen för centrala IT-resurser är i vissa delar underställd denna krisplan.

Prioritetslista

Krav på tillgänglighet för de centrala IT-resurserna har kartlagts och en prioritetslista har fastställts tillsammans med systemägarna.

Dokument

Logga in för att se dokument kopplade till Katastrofplanering.

Du hittar länken "Logga in" i fönstrets övre högra hörn.

Elin Sköld
2021-02-19