För dig som chef

Här får du stöd i dina grundläggande ansvarsområden. Som chef avses alla som har ett uppdrag som innebär ett arbetsgivaransvar som innefattar ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar.

Aktuellt

Jonas Mattebo
2021-12-14