Säkrare inloggning med MFA

För att öka säkerheten för våra konton och system har krav på multifaktorautentisering, MFA, införts vid inloggning till de flesta universitetsgemensamma system. För att kunna logga in i system som kräver multifaktorautentisering behöver du aktivera multifaktorautentisering till ditt konto.

Vad är multifaktorautentisering?  

Multifaktorautentisering ger ytterligare ett skyddslager i inloggningsprocessen. Vid åtkomst till en tjänst anger användaren förutom användarnamn och lösenord ytterligare en identitetsverifiering, till exempel via en app i telefonen eller en dosa.

Hur aktiverar jag multifaktorautentisering? 

Anställda och anknutna använder i första hand Microsoft authenticator via en app på telefonen eller en dosa. Läs mer här. 

Varför behövs multifaktorautentisering? 

Fördelen med multifaktorautentisering är att ditt konto får en högre nivå av säkerhet. Det blir svårare för utomstående att kunna logga in och komma åt din information eftersom det skulle kräva åtkomst till både ditt Umu-id, lösenord och mobila enhet. 

Vad är skillnaden mellan Freja eID+ och Microsoft Authenticator?

Microsoft Authenticator är den primära andrafaktorn för multifaktorautentisering. Läs mer om Microsoft Authenticator och dess funktioner här. Freja eID+ är en möjlighet för andrafaktor till vissa tjänster, exempelvis Skyddade dokument och Datainsamlingsplattform. Freja eID+ kan även användas i andra tjänster för digital legitimering. Läs mer om Freja eID+ och dess funktioner här. 

 

Vanliga frågor om multifaktorautentisering

Hur ofta behöver jag logga in med multifaktorautentisering?

Antalet gånger du behöver logga in i ett system förändras inte. Multifaktorautentisering innebär att du förutom att ange användarnamn och lösenord också anger multifaktor vid inloggning.

Undantaget är appar i mobil och dator för O365, t.ex. Teams och OneDrive. Där behöver man ange multifaktor ungefär en gång i månaden

Påverkar multifaktorautentisering vilka personuppgifter jag kan behandla i tjänster som använder MFA?

Även om multifaktorautentisering innebär en högre säkerhet för den information som behandlas bakom din inloggning så behöver du ändå kontrollera vilken information som får behandlas i det specifika systemet.

För att vara säker på vilken typ av information du får behandla i universitetets system, besök respektive tjänsts sida. Där ska tydligt framgå vilken typ av information du får behandla där. Om den informationen saknas, skicka ett ärende till Servicedesk.

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2023-08-28