Tillgänglighet i bild, ljud och video

En grundregel när det gäller bild, ljud och video i digitala kanaler är att det ska finnas ett alternativt sätt att ta till sig det betydelsebärande innehållet. Ett vanligt sätt är att göra det med hjälp av text, till exempel alternativtext eller undertexter.

Bilder på webben

Alternativtexter till bilder

I de flesta verktyg för webbpublicering finns en möjlighet att lägga in förklarande texter, så kallade alternativtexter eller alt-texter, när du laddar upp en bild. Tänk på att alternativtexter fyller en annan funktion än bildtexter. Till skillnad mot bildtexter är alternativtexter till för personer som inte kan se bilden. Därför ska du inte kopiera bildtexten och använda den även som alternativtext, utan utforma alternativtexten så att den hjälper en person som inte kan se bilden.

Tips för att skriva bra alternativ-texter

  • Var kortfattad och saklig.
  • Beskriv innehållet, till exempel: "Två personer sitter i en soffa."
  • Ange om bilden är ett foto eller en illustration.
  • Om du ska ange fotograf, gör det sist i texten.
  • Avsluta alltid alternativ-texten med punkt.
  • Bilder som bara har en dekorativ funktion, till exempel en linje, behöver inte ha någon alternativ-text.

Undvik att visa bilder av text

Skärmläsningsverktyg kan inte uppfatta text som finns i en bild. Skriv istället ut texten på sidan. Om det krävs en lång förklaring till bilden kan du antingen skriva förklaringen på sidan där bilden ligger, eller skapa en ny sida som du sedan länkar till.

Tillgänglig video

Undertexter

Undertexter i en video ska återge dialogen och andra viktiga ljud, till exempel en telefon som ringer. Dialogen behöver inte textas ordagrant utan kan kortas ner till den viktigaste informationen. Ljudbeskrivningar läggs ofta mellan hakparenteser för att skilja dem från dialogen.

När du beställer en video från universitetets inhousebyrå ingår alltid textning. Om du beställer video från någon annan leverantör behöver du tänka på att ange i uppdraget att videon även ska textas.

På Umeå universitet används Umu Play, Vimeo och YouTube för publicering av video. Alla dessa tjänster har stöd för undertexter. Om du använder dig av andra tjänster för video ska du använda funktioner för undertexter så långt det är möjligt.

Syntolkning

All viktig visuell information i videoinspelningar ska framgå med hjälp av ljud. Det kan vara dialog, talarröst, miljöljud och andra hörbara delar av ordinarie ljudspår, eller av en separat inspelad röst – syntolkning – som återger visuellt innehåll.

Direktsänd video

Det finns verktyg som kan texta en direktsändning i realtid, men det är inte ett lagkrav. Direktsändningar måste textas om du gör det möjligt att ta del av dem i efterhand.

Ljudfiler

Om en inspelning enbart består av ljud, till exempel ett poddavsnitt, ska du erbjuda ett alternativt sätt för besökaren att ta till sig innehållet. Det kan till exempel vara i form av ett textbaserat manus eller en transkribering.

Jonas Mattebo
2021-10-04