Upphandling

När statliga myndigheter eller kommuner ska köpa in varor och tjänster ska det ske från upphandlade avtal. Processen för att teckna avtal sker genom upphandling. Offentlig upphandling styrs av lagar och förordningar för att bl.a. minimera affärsrisker, säkerställa god kvalitet på efterfrågade varor eller tjänster och likabehandling av leverantörer.

Upphandling och Inköp har ansvaret för upphandlingsverksamheten vid universitetet.

Beräkna kontraktsvärde

Om det inte finns upphandlade avtal/ramavtal på de produkter och tjänster som ni önskar köpa ska en upphandling genomföras. Det är den totala kostnaden för ditt inköp som avgör hur du ska gå tillväga. Det finns en del att tänka på när du ska beräkna kontraktsvärdet. Det är till exempel den totala kostnaden som avgör och du ska räkna med hela avtalets löptid.

Direktupphandling

När det totala värdet understiger 615 312 kr kan det vara möjligt att genomföra en direktupphandling. Läs ytterligare information här.

Upphandling över 615 312 kr

När du ska köpa in varor eller tjänster till ett värde över 615 312 kr och inget befintligt avtal finns ska du skicka in en Beställning av upphandling till Upphandling och Inköp. Detta görs elektroniskt och mer information finns via Beställning av upphandling.

Användbara länkar

Upphandlingsmyndigheten
Inköpsprocessen steg för steg

Vid frågor

Kontakt Upphandling och Inköp via upphandling@umu.se.

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Avtalade produkter & tjänster

Linnea Westberg
2021-09-14