Upphandling

När statliga myndigheter eller kommuner ska köpa in varor och tjänster ska det ske från upphandlade avtal. Processen för att teckna avtal sker genom upphandling. Offentlig upphandling styrs av lagar och förordningar för att bl.a. minimera affärsrisker, säkerställa god kvalitet på efterfrågade varor eller tjänster och likabehandling av leverantörer.

Upphandling och Inköp har ansvaret för upphandlingsverksamheten vid universitetet.

När upphandling ska genomföras

Om det inte finns upphandlade avtal/ramavtal på de produkter och tjänster som ni önskar köpa ska en upphandling genomföras.

Kontakta Upphandling och Inköp och skicka in en beställning av upphandling. Detta görs elektroniskt och mer information finns via Beställ upphandling.

Upphandlingsprocessen i korthet

  • Köparen utreder sitt behov och gör en marknadsanalys för varan eller tjänsten.
  • Beställ upphandling enligt rutiner på följande sida, beställ upphandling.
  • Efter mottagen beställning utses en ansvarig upphandlare, vilken kontaktar köparen och bokar tid för ett första möte.
  • Arbetet med förfrågningsunderlaget påbörjas. Upphandlaren ansvarar för krav på leverantör samt kommersiella villkor och köparen för de produktspecifika kraven.
  • När förfrågningsunderlaget är klart annonseras upphandlingen. Annonstiden beror på upphandlingens värde.
  • Upphandlaren sammanställer inkomna anbud och utvärderar anbuden tillsammans med köparen. När utvärderingen är klar och vinnande anbud utsetts skickas ett tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare.
  • Avtal kan tecknas tidigast 11 dagar efter att tilldelningsbeslutet skickats ut.

Användbara länkar

Upphandlingsmyndigheten
Inköpsprocessen steg för steg

Vid frågor

Upphandling och inköp

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Linnea Westberg
2021-06-08