Upphandling

När statliga myndigheter ska köpa in varor och tjänster ska det ske från upphandlade kontrakt/ramavtal. Processen för att teckna kontrakt/ramavtal sker genom upphandling som styrs av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingsprojekt under sommaren 2024

Vi går snart in i en period av många röda dagar och semestertider för både anställda och leverantörer. Det innebär att beställning av upphandling som inkommer efter vecka 17 inte hinner annonseras och avslutas med tilldelningsbeslut innan semesterperioderna börjar.

Uppdrag som inkommer efter vecka 17 kan komma att påbörjas men annonsering av upphandlingen kommer tidigast att ske i augusti.

På gång inom upphandling

Uppdaterad: 2024-04-10

Pågående upphandlingar av ramavtal

 • Konsultstöd lokalutveckling och hållbar lokalutveckling (DIS)
 • Profilprodukter
 • Invändig skyltning
 • Mässmonter
 • Säkerhetsteknik

Planerade upphandlingar av ramavtal

 • Utställningsarbete
 • Scenteknik
 • Förbruknings och skyddsmaterial till lab
 • Etanol
 • Farligt avfall
 • Verktyg, maskiner och installation
 • Tryckeritjänster

Har du synpunkter eller önskan om att delta i en upphandling som referensperson, kontakta upphandling@umu.se.

Om kontrakt/ramavtal inte finns

Om det inte finns upphandlade ramavtal/kontrakt på de produkter eller tjänster som ni önskar köpa ska en upphandling genomföras.

Det är den totala kostnaden för ditt planerade inköp som avgör hur du ska gå tillväga.

Steg 1. Beräkna kontraktsvärde

Första steget är att beräkna kontraktsvärdet. Värdet av kontraktet är det totala belopp som ingår i köpet och kommer betalas ut till leverantören. Värdet ska omfatta kontraktets totala löp tid inkl. frakt, installation, tillbehör samt eventuella förlängningar och optioner.

Värdet beräknas exklusive mervärdsskatt.

Steg 2. Välj upphandlingsförfarande

Köpets totala värde avgör vilket upphandlingsförfarande som är aktuellt.

Klicka dig vidare nedan för det förfarande som stämmer in på ditt köp.

Kontakt

Upphandling@umu.se för frågor gällande upphandling och inköp.

Upp.adm@umu.se för frågor gällande befintliga ramavtal.

E-bestallning.ea@umu.se för frågor gällande e-beställning i Marknadsplatsen.

It-inkop@umu.se för frågor gällande e-beställning i Wisum.

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Direktupphandling

 • Vid köp under 100 000 kr, eller
 • Vid köp mellan 100 000 - 700 000 kr

Beställning av upphandling

 • Vid köp över 700 000 kr
 • Vid förnyad konkurrensutsättning (FKU)
2024-04-15