EU/EES-medborgare (stipendiat)

Stipendiater från EU/EES har rätt att bedriva forskning i Sverige om de uppfyller uppehållsrätten.

Utlänningslagen angående uppehållsrätt för EU/EES-medborgare med egna medel (stipendium)
3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.

 • 1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel. Lag (2006:219).
 • 3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon:
  • 1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
  • 2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
  • 3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
  • 4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Lag (2006:219).

Vägledning

En stipendiat som är EU/EES-medborgare är inte arbetstagare utan räknas till kategori 4 ovan, tillräckliga tillgångar. För att stipendiaten ska ha uppehållsrätt krävs dock en heltäckande sjukförsäkring.

 • En stipendiat som har för avsikt att stanna i Sverige 1 år eller mer bör folkbokföra sig. En person som är bosatt (i juridisk mening, med andra ord är folkbokförd) i Sverige har rätt till sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagens mening och ses därmed omfattas av en heltäckande sjukförsäkring.
 • En stipendiat som ska vara i Sverige kortare tid än 1 år och som därför inte kan folkbokföra sig måste ha en heltäckande sjukförsäkring. Försäkringsintyget kan vara ett S1-intyg från hemlandets försäkringskassa eller motsvarande, alternativt ett intyg om privat försäkring.

Stipendiaten ska i god tid informeras om vad som krävs för att de ska uppfylla uppehållsrätten.

Vid inresan till Sverige behöver personen ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Mer information finner du här:

Personer som har tillräckliga tillgångar, Skatteverket

Information om krav för folkbokföring, Skatteverket

Information om EU/EES-medborgare, Migrationsverket

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Övrig information om stipendium

Jannike Hurenkamp
2023-11-02