EU/EES-medborgare (stipendiat)

Stipendiater från EU/EES har rätt att bedriva forskning i Sverige om de uppfyller uppehållsrätten.

Utlänningslagen angående uppehållsrätt för EU/EES-medborgare med egna medel (stipendium)

3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.

1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel. Lag (2006:219).

3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon
1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Lag (2006:219).

Medarbetare från EU/EES kan inte ansöka om uppehålls- eller arbetstillstånd och behöver därför inte kontakta Migrationsverket. Vid inresan till Sverige behöver personen ett giltigt pass eller ett identitetskort där medborgarskapet framgår.

Migrationsverkets information om EU/EES-medborgare

Vägledning

En EU/EES-medborgare som har tilldelats ett stipendium är inte anställd utan har tilldelats medel för att bedriva egen forskning och räknas till de som har tillräckliga medel. 

För att uppfylla uppehållsrätten måste stipendiaten ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller för bosättning i Sverige. Försäkringsintyget kan vara ett S1-intyg från hemlandets försäkringskassa eller motsvarande, alternativt ett intyg om privat försäkring. 

Stipendiaten ska i god tid informeras om vilka handlingar som krävs för att de ska uppfylla uppehållsrätten. Det gäller för vistelser över 3 månader men är särskilt viktigt vid folkbokföring då granskning görs av Skatteverket.

Skatteverkets information om krav för folkbokföring 

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Övrig information om stipendium

Elizabet Westerlund
2023-01-25