Skapa enkäter och kursvärderingar med Survey & Report

Survey & Report är en webbtjänst för att skapa enkäter och samla in, bearbeta och presentera resultatet från enkäter. Tjänsten har även en koppling till Canvas för att kunna användas för kursvärderingar.

Med Survey & Report kan du som anställd skapa enkäter, samla in data och skapa rapporter från dina enkäter. Tjänsten är gratis att använda och stöder både publika enkäter och respondentenkäter. Det är också möjligt att samla in data utan att svaret går att knyta till en viss respondent.

Några exempel på vad du som användare kan göra i webbtjänsten:

  • Skapa enkäter på ett eller flera språk.
  • Skapa frågor utifrån ett stort urval av frågetyper.
  • Återanvända tidigare enkäter och frågor i nya enkäter.
  • Exportera data för att bearbeta i externa verktyg.
  • Bearbeta dataset, t.ex. genom att skapa nya variabler utifrån aktuellt dataset för att kunna använda vidare i rapporter.
  • Skapa kursvärderingar (det finns en koppling från Canvas som överför lärare och studenter till Survey & Report).

Det finns också ett integrerat stöd för rapporter inklusive export till andra format som exempelvis Excel, Word och Powerpoint.

Vilka tjänsten är till för

Tjänsten är till för anställda vid Umeå universitet. 

Pris

Tjänsten är finansierad genom universitetsgemensamma medel.

Så skaffar du tjänsten

Såhär skaffar du en användare för Survey & Report:

  1. Gå till webbsidan för Survey & Report.
  2. När du besöker webbsidan skapas automatiskt ett konto. Du behöver inte fylla i användarnamn eller lösenord när du loggar in.

Användarstöd

Servey & Reports egen manual hittar du här.

Vissa instruktionen för hur du använder Survey & Report hittar du när du är inloggad. Längst upp i högra hörnet finns en ikon som föreställer en bok med ett frågetecken på.

Om du inte hittar svaret på din fråga, skicka ett ärende till Servicedesk.

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Då behöver du tillämpa Dataskyddsförordningen

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om du utformar din enkät så att det är möjligt att koppla ihop enkätsvaren med en specifik individ kommer enkätsvaren att utgöra personuppgifter. Du behöver då tillämpa Dataskyddsförordningen.

Om du däremot utformar enkäten så att enkätsvaren är helt anonyma –det vill säga att det inte är möjligt att se vem som har svarat vad – och inte heller möjligt att identifiera en särskild individ utifrån svaren eller genom en kodnyckel – så kommer enkätsvaren inte att utgöra personuppgifter och Dataskyddsförordningen blir inte tillämplig.

Mer information om Dataskyddsförordningen GDPR

Du får behandla vanliga personuppgifter i Survey & Report

Du får hantera vanliga personuppgifter i Survey & Report. Det vill säga du får behandla personuppgifter som inte är integritetskänslig/känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Survey & Report.

Mer information om behandling av personuppgifter

Du får inte behandla integritetskänsliga/känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information i Survey & Report

Du får inte lagra integritetskänslig/känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Survey & Report. Detta innebär exempelvis att du där inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter från utvecklingssamtal, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. Personnummer räknas som integritetskänslig personuppgift.

Om du behöver behandla känsliga personuppgifter rekommenderar vi att du använder antingen Datainsamlingsplattform eller RedCap.

Du kan behöva anmäla din personuppgiftsbehandling

Om du genomför enkäter som innehåller personuppgifter kan du i vissa fall behöva anmäla personuppgiftsbehandlingen till universitetets register över personuppgiftsbehandlingar. Detta gäller främst för enskilda forskningsprojekt.

Mer information om att anmäla personuppgiftsbehandling

Vanliga frågor om Survey & Report

Kan jag dela enkäter med andra?

Ja, du kan dela enkäter med andra anställda vid universitetet. För att kunna dela enkäter behöver den du delar till ha en användare i systemet.

Går det att logga in med multifaktorautentisering?

Nej, för närvarande går det inte att logga in med multifaktorautentisering.

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2022-11-01