Grafiskt mallverktyg

Det grafiska mallverktyget är framtaget för att underlätta för alla medarbetare att formge trycksaker och utskrifter som följer Umeå universitets grafiska profil.

Logga in i verktyget

Gå till inloggningssida för Grafiskt mallverktyg

Vad är grafiskt mallverktyg

Det grafiska mallverktyget är en webbaserad tjänst för att producera grafiskt material utifrån färdiga mallar. Verktyget kräver inga förkunskaper och alla medarbetare med ett gilitgt Umu-id har tillgång till och kan använda mallarna. Alla mallar följer universitetets grafiska profil.

Stödmaterial

Frågor och svar om mallverktyget

Vem kan använda mallverkyget

Alla medarbetare med ett giltigt Umu-id kan logga in och börja producera material.

Det enda du som medarbetare behöver är en dator och internet. 

Studenter har inte tillgång till mallverktyget, enbart medarbetare.

Finns det stöd för mallverktyget på engelska

Ja, medarbetare kan själva välja språk på gränsnittet, svenska eller engelska. Inställningen för språk finns under "Mitt användarkonto" i sidhuvudet.

Mallarna finns i två språkversioner och val av språk på dokumentet görs per mall. 

Vilka mallar finns

Tillgängliga mallar:

  • A4-blad
  • A5-blad
  • Affisch
  • Avhandlingsomslag
  • Korrespondenskort
  • Namnskylt
  • Rollup
  • Visitkort
  • Vetenskaplig poster
  • Studentdiplom

Önskemål om fler eller andra typer av mallar än de som finns tillgängliga kan skickas till Servicedesk.

När ska jag använda mallverktyget

Mallarna är framtagna för att underlätta för medarbetare att producera vanligt förekommande trycksaker och utskrifter. Verktyget förenklar grafisk produktion och ger alla medarbetare tillgång till fördefinierade layouter, logotyp, typsnitt och färger som följer universitetets grafiska profil.

Kommer det att ges någon utbildning i verktyget

Det planeras ingen utbildning i nuläget. Länkar till stödmaterial hittar du högre upp på sidan som hjälper dig att komma igång med verktyget och enskilda mallar.

Om du behöver stöd, rådgivning eller har andra synpunkter kan du kontakta Servicedesk.

Kan andra se mina dokument

Nej, dina dokument blir inte synliga för andra om du inte själv väljer att dela materialet. 

Kan jag dela material med mina kollegor

Ja, varje dokument har en delningsfunktion där du som användare kan lägga till kollegor som får tillgång till ditt dokument.

Kollegor eller samarbetspartners som inte har ett Umu-id kan inte läggas till med delningsfunktionen men dokumentet kan mailas till valfri e-post via verktyget.

Kan jag skriva ut från verktyget

Ja, på Manual hittar du en guide till hur du laddar ned och skriver ut från verktyget.

Ladda ned och skriv ut i grafiskt mallverktyg

Kan jag skicka till tryckeri från verktyget

Ja, verktyget har en Mediekorg som är kopplad till Tryckservice. När du sparat ett dokument kan du välja att lägga det färdiga dokumentet i Mediekorgen och följa stegen för att skicka beställning till Tryckservice.

Är mallarna tillgänglighetsanpassade

Tillgänglighet handlar till stor del om hur innehåll läggs in och disponeras i mallen därför kräver dokumentet efterkontroll och att eventuella justeringar utförs för att säkerställa att det kan publiceras digitalt på t.ex en webbsida.

Mallarna kan enbart garantera att färgkontraster mellan bakgrund med färgplatta och textfärger uppfyller kraven på tillgänglighet.

Kommer studenter ges tillgång till verktyget

Det finns inga planer på att ge studenter tillgång till mallverktyget i nuläget.

 

Kontakt

Användarstöd
Alla frågor, synpunkter eller önskemål kring grafiskt mallverktyg hanteras genom Servicedesk. 

Kontakta Servicedesk

Självservice i Manual
Stödmaterial och guider till hur du använder grafiskt mallverktyg hittar du på Manual

Buggar och fel i system
Om du upptäcker fel i mallverktyget kan du som inloggad användare kontakta leverantör Powerinit direkt via systemets inbyggda hjälpfunktion. 

Logga in i Grafisk mallverktyg

Nyhetsbrev i Newman

Newman är ett verktyg som finns att tillgå för organisatoriska enheter inom universitetet som vill skicka nyhetsbrev till sina interna eller externa intressenter. Det är inte öppet för alla anställda, utan prefekt, chef eller annan behörig beställare ska skicka in en beställning för att få behörigheter för de medarbetare som ska arbeta med att göra nyhetsbrev.

Läs mer om vad som behövs för att få behörighet i systemet 
(Sidan kräver att du är inloggad i Aurora för se innehållet)

Ida Åberg
2024-03-01