Sortering av avfall

Som anställd vid universitetet har du ansvar för att för att sortera ditt avfall på rätt sätt. Här hittar du instruktioner för hur du ska sortera, samt på vilka platser du kan lämna dina olika typer av avfall. Vill du veta mer om avfallshanteringen på Umeå universitet kan du läsa i våra källsorteringsrutiner.

Symboler på de olika facken på källsorteringskärlen.

Foto:

Varje anställd, forskare och student har ansvar i att källsortera sitt avfall. På publika miljöer står källsorteringskärl utställda. Kärlen innehåller olika fack för att underlätta hanteringen, de är uppdelade i plast,papper,  pant, energiåtergivning och glas.

Hur ska jag sortera på publika ytor?

Plast

Släng gärna:
Plastflaskor
Plastmuggar
Plastmatlådor
Plastlock
Plastpåsar

Papper

Släng gärna:

Anteckningar
Utskrifter
Tidningar

Släng inte:
Wellpapp
Pärmar
Kuvert eller post it-lappar
Förpackningar i kartong

Energiåtervinning

Släng gärna:

Fruktskrutt
Te-påsar
Pappersmugg
Kuvert
Brännbart restavfall

Släng inte: 
Elektronik
Metall
Glödlampor
Glas
Batterier
Hårspray eller andra trycksatta behållare

Pant

Släng gärna: 
Flaskor eller burkar med pant

Släng inte:
Förpackningar utan pant

Glas

Utomhus på huvudcampus kommer kärl med utrymme för sortering av färgat respektive ofärgat glas snart placeras. 

 

Sortera övrigt avfall

För avfall som inte lämpar sig i den publika källsorteringen finns miljörum. I miljörummet lämnar du grövre avfall som kartonger, wellpapp, plast, tidningar, glödlampor, lysrör, glas, metall, batterier samt elektronik som skärmar och tangentbord. Fråga en servicemedarbetare om du inte hittar till miljörummet.

Datorutrustning eller mobiltelefon

Uttjänta datorer, skärmar, tangentbord och annat som hör ihop med datorn hanteras som elektronikavfall. Detsamma gäller uttjänta mobilteletoner. Uttjänta datorer och mobiltelefoner ska tömmas på information och tas om hand av it-ansvarig på enheten eller ITS.

Möbler och inredning

Har ni möbler som ska avyttras, kontakta Krister Fredriksson, flyttsamordnare vid Lokalförsörjningsenheten på 070 3331008. 

Farligt avfall

Farligt avfall kan vara kemiska produkter, smittförande avfall, smittförande stickande/skärande, cytostatikaavfall, läkemedel, radioaktivt avfall, GMM, biologiskt avfall med mera. För hantering av farligt avfall gäller särskilda rutiner. 

Läs mer på sidan Farligt avfall och farligt gods.

Tonerkassetter

Tonerkasetter från skrivare återvinner du genom att beställa en returkartong från Wisum. Kartongen heter "Atea miljöstation returkartong för förbrukade lasertoner och bläckpatroner" och kan beställas i 2-pack eller 6-pack. I kartongen kan du lägga alla sorters toner. Sedan meddelar du speditören (telefonnumret står på kartongen) som kostnadsfritt hämtar upp kartongen och fraktar den till återvinning. Här beställer du kartongen: https://www.wisum.its.umu.se/RDS

Relaterad information

Frida Fjellström
2022-10-03