Internpost

Universitetsservice distribuerar all inkommande post och all internpost.

Adresser vid internpost 

När du skickar internpost inom Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, kom ihåg att ange: 

 • Namn
 • Institution/enhet
 • Hus

Vissa institutioner har inte ett centralt postfack och då ska avdelning anges istället för Institution/enhet.

Här ser du för vilka institutioner du istället ska ange avdelning

 

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Ange istället:

 • Allmänmedicin
 • Medicin
 • Hållbar hälsa

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Ange istället:

 • Klinisk fysiologi
 • Hand- och plastikkirurgi
 • Ortopedi
 • Anestesiologi och intensivvård
 • Urologi och andrologi

Institutionen för klinisk mikrobiologi. Ange istället:

 • Avdelning för infektion och immunologi
 • Avdelning för virologi

Institutionen för klinisk vetenskap. Ange istället:

 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Logopedi
 • Neurovetenskaper
 • Obstetrik och gynekologi
 • Oftalmiatrik
 • Pediatrik
 • Professionell utveckling
 • Psykiatri
 • Öron-, näs- och halssjukdomar

Institutionen för medicinsk biovetenskap. Ange istället:

 • Klinisk kemi
 • Medicinsk och klinisk genetik
 • Patologi

Institutionen för strålningsvetenskaper. Ange istället:

 • Radiofysik och medicinsk teknik
 • Onkologi
 • Diagnostisk radiologi

Postturer vid universitetet

Universitetsservice kör dagligen tre postturer där de hämtar och lämnar post. 

Postturer

Posttur 1

Startar kl. 9.05. Husen besöks i denna ordning: Humanisthuset, Samhällsvetarhuset, Beteendevetarhuset, UB, Teknikhuset, MIT-huset, KBC-huset, Biologihuset, Naturvetarhuset (09:30), Östra paviljongen, facken, Akademiska Hus, Landskapsekologi, IKSU, Kunskapens hus.

Posttur 2
Startar kl. 11. Husen besöks i denna ordning: Biologihuset, Fysikhuset, Molekylärbiologi (samt eventuellt andra ställen som vi fått paket till).

Posttur 3
Startar kl. 12:15. Husen besöks i denna ordning: Konsthögskolan, Designhögskolan, Arkitekthögskolan, Bildmuseet, Sliperiet, Farmakologi, Fysiologisk kemi (6M), NUS, Idrottshögskolan, Lärarutbildningshuset, universitetshälsan/Aula Nordica, Polisutbildningshuset, Beteendevetarhuset , UCCB, Naturvetarhuset (14:30), KBC-huset (14:30), Vita lådan Universum (14:30).

I Universitetsledningshuset och Förvaltningshuset hämtas och lämnas posten cirka kl. 10.00.

Post och transport vid Umeå universitet

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.
Frida Fjellström
2023-08-08