Personal och anställning

Personalarbetet omfattar huvudsakligen handläggning och rådgivning av personaladministrativa och arbetsrättsliga ärenden inom fakulteten.

Vid Kansliet för samhällsvetenskap arbetar vi bland annat med följande personal- och anställningsfrågor:

  • Rekrytering av personal vid fakulteten enligt universitetets och fakultetens delegationsordning
  • Samordning av fakultetens samverkan med de fackliga organisationerna, bistå prefekterna i deras arbete med samverkansavtalet
  • Löneförhandlingar och lönebildning

Kontaktpersoner

HR-specialister

Samuel Sandström
samuel.sandstrom@umu.se

Monica Sundén,
monica.sunden@umu.se

Harriet Hjelm
harriet.hjelm@umu.se

Ellinor Nordsvahn
ellinor.nordsvahn@umu.se

Ekonom

Mathias Haglund (tjänstledig)

Åsa P Isaksson
2021-10-26