För nya doktorander

Välkommen till din forskarutbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten! Det här är en kort introduktion över vad du behöver veta om formalia och vad du ska tänka på i början av dina doktorandstudier.

Fakultetsnämnden är ansvarig för forskarutbildningen och har fastställt vilka riktlinjer som ska gälla vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Fakultetens och universitetets regelverk för forskarutbildning finns samlade på följande webbsida.

På institutionen är det prefekten som fattar alla formella beslut som rör din forskarutbildning. För samtliga forskarutbildningsämnen finns en forskarutbildningsansvarig, som är den som på institutionen är mest insatt i dessa frågor och den du alltid kan vända dig till med dina frågor. 

Innan du formellt antas till forskarutbildning så ska ett intyg över finansieringsplan för dina doktorandstudier upprättas. I samband med att finansieringsplanen fastställs gör prefekten också en löneinplacering. Alla doktorander omfattas av samma kollektivavtal och löneutvecklingen följer en fast mall, kallad doktorandlönetrappan. Din finansieringsplan fastställs av dekan och samtidigt görs också eventuella tillgodoräknanden av tidigare avlagda kurser. Dessa tillgodoräknanden innebär att din studietid förkortas i motsvarande tid som kurserna omfattar.

Det formella beslutet om antagning fattas av prefekten. I samband med antagningsbeslut utses också din huvudhandledare och biträdande handledare, En av de första uppgifterna som ny doktorand brukar vara att tillsammans med handledarna skriva en individuell studieplan. Vid Umeå universitet finns nu ett webbaserat system för doktoranders individuella studieplaner (Web-ISP).

Som doktorand har du både rättigheter och skyldigheter och din främsta uppgift är att skriva en avhandling och klara av ett antal kurser. Fördelningen mellan kurser och avhandlingsskrivande framgår av den allmänna studieplanen i ditt ämne och eventuella styrdokument som finns för ditt ämne.

Eva Stoianov
2021-12-07