Dekanens beslutsmöten

Protokoll från dekans beslutsmöten kan innehålla personliga uppgifter och ligger därför bakom inloggning. Det går bra att begära ut protokollen via registrator.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Kontaktperson

Vid frågor, kontakta:
Anna Olson
kansliadministratör
anna olson

Lena Åminne
2022-01-13