Dekanens beslutsmöten

Protokoll från dekans beslutsmöten kan innehålla personliga uppgifter och ligger därför bakom inloggning. Det går bra att begära ut protokollen via registrator.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Kontaktperson

Vid frågor, kontakta:

Anna Gåfvels Karlsson
fakultetssekreterare
anna.gafvels-karlsson@umu.se

Lena Åminne
2022-01-13