Utvecklingsarbete Insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning och de enskilda stiftelser som också hanteras under samlingsnamnet Insamlingsstiftelsen, har funnits sedan slutet av 50-talet. Det tidigaste testamentet som innebar en gåva till medicinsk forskning vid Umeå universitet skrevs 1959. Senast bokförda testamenterade gåva är från oktober 2017.

Medicinska fakulteten har fått gåvor till medicinsk forskning från personer runt om i Sverige och till olika ändamål. En ambition är att Insamlingsstiftelsen ska vara en naturlig mottagare av gåvor till medicinsk forskning för givare från Norrland lika väl som för givare från andra lands- eller världsdelar.

Med hjälp av alla gåvor är per 2016-12-31, den totala förmögenheten inom Insamlingsstiftelsen 33 miljoner kronor och i övriga stiftelser totalt 41 miljoner kronor. Medicinska fakulteten är beroende av gåvor och en värdeutveckling från förvaltningen av medlen, för att kunna dela ut ett väsentligt tillskott till den medicinska forskningen. Tack vare flera större gåvor under de senaste åren, samt en god värdeutveckling, har vi både kunnat öka utdelningen och förmögenheten.

Medicinska fakulteten strävar efter att hålla en så jämn nivå som möjligt på utdelning till forskningen och att dela ut så mycket som möjligt. Det innebär att ökning (eller minskning) anpassas efter en flerårsplan snarare än årlig justering.

Lena Åminne
2018-02-09