Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2022:
8 februari (troligen heldag)
4 mars kl. 13:00
12 april kl. 9:00
17 maj kl. 9:00
7 juni kl. 9:00
15 september, kl. 13-16 (Professorn)
26 oktober, kl. 13-16 (Prefekten)
24 november, kl. 13-16 (Professorn)
21 december, kl. 13-16 (Professorn)

Anställningskommittén

2022:
20 januari 10.00-12.00 Prefekten
17 februari 13:00-15.00 Dekanen
17 mars 10.00-12.00 Prefekten
12 april 10.00-12.00 Prefekten
12 maj 13.00-15.00 Dekanen
9 juni 10.00-12.00 Prefekten
31 augusti kl. 13.00 - 15.00
29 september kl. 10.00 - 12.00
20 oktober kl. 10.00 - 12.00
17 november kl. 10.00 - 12.00
8 december Kl. 10.00- 12.00

Budgetkommittén

2022:
31 maj kl. 15
6 september kl. 15
6 oktober kl. 15
10 november kl. 15
8 december kl. 15

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 11.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2022:
18 januari, kl. 13.00–15.00, Prefekten (Förvaltningshuset);
18 mars, kl. 9.00–17.00, heldag med valfri social kvällsaktivitet. Lokal: meddelas senare.
13 april, kl. 15.00–16.00, Professorn (Förvaltningshuset);
20 maj, kl. 10.00–12.00, Lokal: meddelas senare.

Utbildningsstrategiska kommittén

2022:
5 maj, internat, heldag, lokal meddelas senare
25 maj, kl. 10.00-12.00, Prefekten, Förvaltningshuset
15 juni, extratid, 10.00-12.00, HB 205, Humanisthuset
5 september kl 13-15
11 oktober kl 10-12
7 november kl 13-15
8 december kl 13-15

FSG

2022:
10 maj Kl. 14:30-16:00
31 maj Kl. 10:00-11:30
17 juni Kl. 10:00-11:30
28 juni Kl. 10:00-11:00
26 augusti kl.10:00-11:30
12 september kl.15:00-16.30
19 oktober kl.13:00 -14:30
28 oktober kl.13:00 -15:00 A-miljö FSG
16 november kl.13:00 -14:30
5 december kl.15:00-16:00 extra FSG/LSG (enbart Bildmuseet, Humlab, Várdduo, Konsthögskolan)
14 december kl.13:00 -14:30
20 december extra FSG kl.14:30 – 16:00

Kommittén för lika villkor

2022:
15 februari kl. 10.00 – 12.00
21 april kl. 13.00 – 15.00
31 maj kl. 10.00 – 12.00

Prefektmöten

2022:
22 feb kl. 10-12
29 mars kl. 10-12
26 april kl. 10-12
24 maj kl. 10-12
10 juni kl. 10-15 (prel avslutning fm med lunch)

Prefekt- och chefsträff

Rektorsdialoger:

2021:
26 jan kl. 10.15-11.30
2 mars kl. 10.15-11.30
6 april kl. 10.15-12.00 (inkl. uppföljning bokslut)
11 maj kl. 10.15-12.30 (utökad rektorsdialog med prefekter)
15 juni kl. 10.15-11.30

Delegationsordning

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av Rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens besluts- och delegationsordning

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2022-05-10