Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2022:
15 september, kl. 13-16 (Professorn)
26 oktober, kl. 13-16 (Prefekten)
24 november, kl. 13-16 (Professorn)
21 december, kl. 13-16 (Professorn)

Anställningskommittén

2022:
31 augusti kl. 13.00 - 15.00
29 september kl. 10.00 - 12.00
21 oktober kl. 10.00 - 12.00
17 november kl. 10.00 - 12.00
8 december Kl. 10.00- 12.00

2023:
18 januari 13.00-15.00 Docenten
16 februari 10:00-12.00 Docenten
15 mars 13.00-15.00 Docenten
19 april 13.00-15.00 Docenten
11 maj 13.00-15.00 Docenten
9 juni 09.00-11.30 Docenten

Budgetkommittén

2022:
6 september kl. 15
6 oktober kl. 15
10 november kl. 15
8 december kl. 15

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 11.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2022:
1 september, kl. 13–15. Lokal: Filosofen, Humanisthuset
18 oktober, kl. 10–12. Lokal: Filosofen, Humanisthuset
11 november, kl. 13–15. Lokal: Filosofen, Humanisthuset
7 december, kl. 13–15. Lokal: Dekanen, Förvaltningshuset

Utbildningsstrategiska kommittén

2022:
5 september kl 13-15
11 oktober kl 10-12
7 november kl 13-15
8 december kl 13-15

FSG

2022:
26 augusti kl.10:00-11:30
12 september kl.15:00-16.30
19 oktober kl.13:00 -14:30
28 oktober kl.13:00 -15:00 A-miljö FSG
16 november kl.13:00 -14:30
5 december kl.15:00-16:00 extra FSG/LSG (enbart Bildmuseet, Humlab, Várdduo, Konsthögskolan)
14 december kl.13:00 -14:30
20 december extra FSG kl.14:30 – 16:00

Kommittén för lika villkor

2022:
8 september
27 oktober
17 november (workshop)

Prefektmöten

2022:
22 feb kl. 10-12
29 mars kl. 10-12
26 april kl. 10-12
24 maj kl. 10-12
10 juni kl. 10-15 (prel avslutning fm med lunch)

Prefekt- och chefsträff

Rektorsdialoger:

2021:
26 jan kl. 10.15-11.30
2 mars kl. 10.15-11.30
6 april kl. 10.15-12.00 (inkl. uppföljning bokslut)
11 maj kl. 10.15-12.30 (utökad rektorsdialog med prefekter)
15 juni kl. 10.15-11.30

Delegationsordningar

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för dekan vid Humanistisk fakultet

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2022-09-30