Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2022:
21 december, kl. 13-16 (Professorn)

2023:
8 februrari kl 13-17
13 mars kl 13-17
7 april kl 13-17
16 maj kl 13-17
15 juni kl 13-17

Anställningskommittén

2022:
8 december Kl. 10.00- 12.00

2023:
18 januari 13.00-15.00 Docenten
16 februari 10:00-12.00 Docenten
15 mars 13.00-15.00 Docenten
19 april 13.00-15.00 Docenten
11 maj 13.00-15.00 Docenten
9 juni 09.00-11.30 Docenten

Budgetkommittén

2022:
8 december kl. 15

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 11.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2023:
26 januari, kl. 13–15 Docenten (Förvaltningshuset)
22 februari, kl. 10–12 Universitetsklubben
31 mars, kl. 13–15 Docenten (Förvaltningshuset)
3 maj, heldag tillsammans med USTRA
1 juni, kl. 10–12 Docenten (Förvaltningshuset)

Utbildningsstrategiska kommittén

2022:
8 december kl 13-15

2023:
25 januari kl 13-15
22 februari kl 13-15
21 mars kl 10-12
3 maj kl 10-12
1 juni kl 13-15

FSG

2022:
5 december kl.15:00-16:00 extra FSG/LSG (enbart Bildmuseet, Humlab, Várdduo, Konsthögskolan)
14 december kl.13:00 -14:30
20 december extra FSG kl.14:30 – 16:00

2023:
20 januari kl.10-12.00
7 februari kl.14.30 -16.00
2 mars kl.13-14.30
4 april kl.14.30 – 16.00
25 april A-miljö kl.14.30 -16.30
5 maj kl.13-14.30
7 juni kl.13-14.30
27 juni kl.10-11.00 – extramöte

Kommittén för lika villkor

2023:
16 februari kl 13-15, Docenten, Förvaltningshuset
30 mars kl 10-12, Filosofen, Humanisthuset
17 maj, kl 10-12, Filosofen, Humanisthuset

Prefektmöten

2022:
16 december kl. 9-12

2023:
7 februari kl. 9-12
14 mars kl. 9-12
25 april kl. 9-12
23 maj kl. 9-12
13 juni kl. 9-12

Utökad rektorsdialog

2023:
9 maj kl 10.15-12.30, Professorn
7 november kl 10.15-12.30, Professorn

Universitetets chefs- och prefektträff

2023:
23 mars, Humanisthuset, Hörsal F
23 november

Delegationsordningar

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för dekan vid Humanistisk fakultet

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2022-12-09