Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2024:
9 februari kl. 9-12 (Professorn)
13 mars kl. 13-16 (Universitetsklubben)
8 april kl. 13-16 (Universitetsklubben)
16 maj kl. 13-16 (Universitetsklubben)
17 juni kl. 13-16 (Universitetsklubben)

Anställningskommittén

2024:
17 januari 10.00-12.00 Docenten
14 februari 10:00-12.00 Docenten
11 mars 13.00-15.00 Prefekten
10 april 10.00-12.00 Docenten
13 maj 13.00-15.00 Docenten
14 juni 09.00-11.30 Docenten

Budgetkommittén

2024:
30 januari kl. 15.00-17.00
4 mars kl. 15.00-17.00
26 mars kl. 15.00-17.00
8 maj kl. 15.00-17.00
4 juni kl. 15.00-17.00

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 11.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2024:
30 januari, kl. 10–12 (Prefekten)
1 mars 10–12 (Prefekten)
28 mars 10–12 (Universitetsklubben)
7 maj 10–12 (Universitetsklubben)

Utbildningsstrategiska kommittén

2024:
25 januari, kl 10-11
28 februari, kl 13-15
26 mars, kl 10-12
2 maj, kl 13-15
30 maj, kl 13-15

FSG

2024:
16 jan 14:30-16:30
2 feb 10:00- 11:30
5 mar 14:30- 16:00
2 apr 14:30- 16:00
17 apr 13:00-15:00 a-miljö FSG
7 maj 14:30 – 16:00
11 jun 14:30 – 16:00
25 jun 09:00 – 10:00

Kommittén för lika villkor

2024:
15 februari kl. 10-12 - Docenten, Förvaltningshuset, plan 8
10 april kl. 10-12 – Humlab, UB
23 maj kl. 10-12 – Filosofen, Humanisthuset

Prefektmöten

2024:
16 januari 09-12
13 februari 09-12
19 mars 09-12
23 april 09-12
28 maj 09-12
Sommarlunch med prefekterna 12 juni 12-13 (vi bokar plats vid ett senare tillfälle).

Utökad rektorsdialog

2024:
2 maj kl 10.15-12.30, Professorn
7 november kl 10.15-12.30, Professorn

Universitetets chefs- och prefektträff

2024:
14 mars kl. 14.00-17.00

Delegationsordningar

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för dekan vid Humanistisk fakultet

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Arbetsordning för Humanistisk fakultet

Per Melander
2023-12-20