Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2021:
17 februari
24 mars
21 april
24 maj
23 augusti kl 9:00-16:00 (introduktion och möte)
17 september kl. 9:00
25 oktober kl. 13:00
22 november kl. 13:00
13 december kl. 13:00

Anställningskommittén

2021:
2 september 10.00-12.00 Zoom
30 september 10.00-12.00 Zoom
20 oktober 13.00-15.00
18 november 10.00-12.00
9 december 10.00-12.00

2022:
20 januari 10.00-12.00 Prefekten
17 februari 13:00-15.00 Dekanen
17 mars 10.00-12.00 Prefekten
12 april 10.00-12.00 Prefekten
12 maj 13.00-15.00 Dekanen
9 juni 10.00-12.00 Prefekten

Budgetkommittén

2021:
8 februari kl. 15.00
4 mars kl. 15.00
13 april kl. 15.00
10 maj kl. 15.00
1 juni kl. 15.00
6 september kl. 15.00-17.00
7 oktober kl. 15.00-17.00
11 november kl. 15.00-17.00
2 december kl. 15.15-17.00

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 11.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2021:
9 feb, 13-17
9 mars, 10-12
13 apr, 13-15
11 maj, 15-17
2 juni, 13-15
1 september kl. 13
12 oktober kl. 15
11 november kl. 10
3 december kl. 13

Utbildningsstrategiska kommittén

2021:
4 februari, kl 13.00-15.00.
15 mars, kl. 13.00-15.00.
13 april, kl. 10.00-12-00.
10 maj, kl. 13.00-15.00.
17 juni, kl. 13.00-15.00.
8 september kl. 13
13 oktober kl. 13 (alternativt heldag)
11 november kl. 15
2 december kl. 13

FSG

2021:
20 januari Kl. 10:00-11:30, Zoom
10 februari Kl. 10:00-11:30, Zoom
17 mars Kl. 9:00-10:30, Zoom
22 mars Kl. 15:00-17:00, Zoom
13 april Kl. 10:00-11:30, Zoom
18 maj Kl. 10:00-11:30, Zoom
17 juni Kl. 10:00-11:30, Zoom
27 augusti kl.13-14.30
10 september kl.13.00 -14.30
14 oktober kl.10-11.30
2 november kl.10-12.00 A-miljö FSG
16 november kl.10-11.30
6 december kl.13-14.30
17 december kl.10-11.30

Kommittén för lika villkor

2021:
28 januari
18 mars
28 maj
16 september kl.13.00-15.00
21 oktober kl.13.00-15.00
9 december kl.13.00-15.00

Prefektmöten

2021:
27 jan kl. 9-11
23 feb kl. 10-12
15 mars kl. 15-17
15 april kl. 9-11
6 maj kl. 10-12
16 juni kl. 10-12
9 sep kl. 13-15 i Zoom
8 okt kl. 13-15 Professorn bokad
4 nov kl. 10-12 i Professorn
16 dec kl. 13-15

Prefekt- och chefsträff

2021:
24 mars kl. 14-16

Rektorsdialoger:

2021:
26 jan kl. 10.15-11.30
2 mars kl. 10.15-11.30
6 april kl. 10.15-12.00 (inkl. uppföljning bokslut)
11 maj kl. 10.15-12.30 (utökad rektorsdialog med prefekter)
15 juni kl. 10.15-11.30

Delegationsordning

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av Rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens besluts- och delegationsordning

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2021-10-27