Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden


2023:
8 februrari kl 13-17
13 mars kl 13-17
5 april kl 13-17
16 maj kl 13-17
15 juni kl 13-17
14 september kl 13-17
24 oktober kl 13-17
22 november kl 13-17
18 december kl 13-17

Anställningskommittén


2023:
18 januari 13.00-15.00 Docenten
16 februari 10:00-12.00 Docenten
15 mars 13.00-15.00 Docenten
19 april 13.00-15.00 Docenten
11 maj 13.00-15.00 Docenten
9 juni 09.00-11.30 Docenten

Budgetkommittén

2023:

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 11.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2023:
26 januari, kl. 13–15 Docenten (Förvaltningshuset)
22 februari, kl. 10–12 Universitetsklubben
31 mars, kl. 13–15 Docenten (Förvaltningshuset)
3 maj, heldag tillsammans med USTRA
1 juni, kl. 10–12 Docenten (Förvaltningshuset)

Utbildningsstrategiska kommittén


2023:

3 maj kl 10-12
1 juni kl 13-15
30 aug 13-15
12 okt 13-15
7 nov 13-15
4 dec 13-15

FSG


2023:
20 januari kl.10-12.00
7 februari kl.14.30 -16.00
2 mars kl.13-14.30
4 april kl.14.30 – 16.00
25 april A-miljö kl.14.30 -16.30
5 maj kl.13-14.30
7 juni kl.13-14.30
27 juni kl.10-11.00 – extramöte

Kommittén för lika villkor

2023:
16 februari kl 13-15, Docenten, Förvaltningshuset
30 mars kl 10-12, Filosofen, Humanisthuset
17 maj, kl 10-12, Filosofen, Humanisthuset

Prefektmöten


2023:
7 februari kl. 9-12
14 mars kl. 9-12
25 april kl. 9-12
23 maj kl. 9-12
13 juni kl. 9-12
5 september kl. 09.00-12.00
10 oktober kl. 09.00-12.00
24 oktober kl. 09.00-10.00 Extra prefektmöte inför utökad rektorsdialog den 7 november
14 november kl. 09.00-12.00
15 december kl. 09.00-12.00 med efterföljande jullunch

Utökad rektorsdialog

2023:
9 maj kl 10.15-12.30, Professorn
7 november kl 10.15-12.30, Professorn

Universitetets chefs- och prefektträff

2023:
23 mars, Humanisthuset, Hörsal F
23 november

Delegationsordningar

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för dekan vid Humanistisk fakultet

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2023-03-27