Höstterminen 2020

Tisdag 15/9, 15-16.15

Magnus Hultin (Inst för kirurgisk och perioperativ vetenskap), Anders Själander (Inst för folkhälsa och klinisk medicin), Umu
"EPA – entrustable professional actvities – verktyg för bedömning och mätning av kompetens"

Presentation EPA

Mer om Magnus Hultin
Mer om Anders Själander

Måndag 5/10, 15-16.15

"Erfarenhetsutbyte från våren 2020: utmaningar och lärdomar från en snabb omläggning till digital undervisning".

Onsdag 28/10, 15-16.15

Eva Svedmark, föreståndare och pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd, Umu
"Next generations learners - who are they? How can we meet their needs in higher education"
Obs! På engelska!
Mer om Eva Swedmark

Torsdag 26/11, 15-16.15

Angelica Fredholm, Centrum för klinisk forskning och utbildning, Region Värmland och Pedagogisk utvecklare, LIME/Karolinska Institutet

"Tröskelbegrepp & transformativt lärande i den kliniska miljön"

Presentation från föreläsningen

Tidigare seminarier

Vårterminen 2020

Lena Åminne
2024-03-04