Excellenta och meriterade lärare

Den pedagogiska meriteringsmodellen har funnits sedan 2013. Här hittar du de lärare vid Medicinska fakulteten som har utsetts till excellenta och meriterade lärare.

Excellenta lärare

2022

Ingrid Mogren, klinisk vetenskap
Ann Sörlin, samhällsmedicin och rehabilitering

2021

Anders Själander, folkhälsa och klinisk medicin
Britt-Marie Stålnacke, samhällsmedicin coch rehabilitering
Anncristine Fjellman-Wiklund, samhällsmedicin och rehabilitering

2020

Martin Fahlström, klinisk vetenskap/professionell utveckling
Kajsa Gilenstam, samhällsmedicin och rehabilitering/idrottsmedicing

2019

Sofia Mattsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap

2018

Magnus Hultin, kirurgisk och perioperativ vetenskap

2016

Christina Ljungberg, kirurgisk och perioperativ vetenskap

2015

Marie Bixo, klinisk vetenskap

 

Meriterade lärare

2023

Ahmed Osama Ahmed Hassan, klinisk mikrobiologi
Lars Berglund, samhällsmedicin och rehabilitering
Anna Lena Chabes, medicinsk kemi och biofysik
Åsa Gylfe, klinisk mikrobiologi
Andreas Hult, folkhälsa och klinisk medicin, samhällsmedicin och rehabiliterin
Johan Niklasson, samhällsmedicin och rehabilitering
Eva Tengman, samhällsmedicin och rehabilitering

2022

Elisabeth Bruce, omvårdnad
Cecilia Koskinen Holm, odontologi
Jakob Walldén, kirurgisk och perioperativ vetenskap
Michael Druzin, integrativ medicinsk biologi
Pontus Karling, folkhälsa och klinisk medicin
Åsa Carlsund, omvårdnad

2021

Anders Eriksson, samhällsmedicin och rehabilitering
Britt-Marie Stålnacke, samhällsmedicin och rehabilitering
Malin Brundin, odontologi
Eva Henje, klinisk vetenskap
Felipe Cava, molekylärbiologi
Aleksandra McGrath, klinisk vetenskap
Estelle Naumburg, klinisk vetenskap
David Lindquist, klinisk vetenskap
Mats Sjöström, odontologi
André Nyberg, samhällsmedicin och rehabilitering
Birgitta Persson, omvårdnad
Maria Lundberg, odontologi
Ingrid Mogren, klinisk vetenskap
Therese Eskilsson, samhällsmedicin och rehabilitering
Eva Levring Jäghagen, odontologi
Tomi Myrberg, kirurgisk och perioperativ vetenskap
Margareta Persson, omvårdnad
Maria Sandström, strålningsvetenskaper

2020

Martin Fahlström, klinisk vetenskap
Annchristine Fjellman-Wiklund, samhällsmedicin och rehabilitering
Sara Wilson, integrativ medicinsk biologi
Jonas Aléx, omvårdnad
Patrik Wennberg, folkhälsa och klinisk medicin/allmänmedicin
Ann Sörlin, samhällsmedicin och rehabilitering/fysioterapi

2019

Maria Wiklund, samhällsmedicin och rehabilitering
Michael Svensson, samhällsmedicin och rehabilitering
Ludvig Backman, samhällsmedicin och rehabilitering
Maria Sjölander, farmakologi och klinisk neurovetenskap
Eva Boström, omvårdnad
Anita Nilsson, omvårdnad
Maria Lindström, samhällsmedicin och rehabilitering

2018

Ulf Isaksson, omvårdnad
Per Stål, integrativ medicinsk biologi
Börje Rehn, samhällsmedicin och rehabilitering
Anders Själander, folkhälsa och klinisk medicin
Christopher Fowler, farmakologi och klinisk neurovetenskap
Pia Hedberg, omvårdnad
Kajsa Gilenstam, samhällsmedicin och rehabilitering
Eva-Britt Norberg, samhällsmedicin och rehabilitering
Elin Granholm Valmari, samhällsmedicin och rehabilitering

2017

Maria Gustafsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap
Sofia Mattsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap
Britt-Marie Lindgren, omvårdnad
Ulla Nygren, samhällsmedicin och rehabilitering
Cecilia Pettersson, samhällsmedicin och rehabilitering

2016

Anders Hofer, medicinsk kemi och biofysik
Ola Winsö, kirurgisk och perioperativ vetenskap

2015

Birgitta Englund, samhällsmedicin och rehabilitering
Caroline Fischl, samhällsmedicin och rehabilitering
Magnus Hultin, kirurgisk och perioperativ vetenskap
Stig Jacobsson, farmakologi och klinisk neurovetenskap

2013

Ylva Hedberg Fransson, klinisk mikrobiologi
Marcus Schmitt-Egenolf, folkhälsa och klinisk medicin

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Frågor kring ansökan om pedagogisk meritering? Kontakta:

Anna Fahlgren
anna.fahlgren@umu.se

Aleksandra McGrath
aleksandra.mcgrath@umu.se

Lena Åminne
2023-06-21