PRPH

Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap ansvarar för det internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa samt masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi.

Ledamöter

Per Gustafsson, ordförande, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Marie Lindkvist, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Helene Johansson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Maria Nordin, Institutionen för psykologi
Kristina Lindvall, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Sun Sun, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Hans Pettersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Utsedd av Region Västerbotten

Martin Andersson, Arbets- och miljömedicin

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

Ordinarie
Li Xiang Yi Den Boer
Haneen Abdelrahman
Fatema Tabassum Anam

Sekreterare

Angelica Johansson

Sammanträdestider

2024
17 januari
7 februari
6 mars
17 april
15 maj
5 juni

Tid 14:30-16:00

Lokal: Zoom

Protokoll

Lena Åminne
2024-01-18