PRPH

Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap ansvarar för det internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa samt masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi.

Ledamöter

Per Gustafsson, ordförande, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Marie Lindkvist, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Helene Johansson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Maria Nordin, Institutionen för psykologi
Kristina Lindvall, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Sun Sun, Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Hans Pettersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Utsedd av Region Västerbotten

Martin Andersson, Arbets- och miljömedicin

Utsedda av Umeå Medicinska Studentkår

James Atwine
Michael Mokwenye
Obinna Princewill Anyatonwu
Sergio Flores Jimenez

Sekreterare

Angelica Johansson

Sammanträdestider

VT 2021

3 februari
17 mars
14 april
26 maj

Tid 15:00

Lokal: Butajira, epidemiologi och global hälsa

Protokoll

Lena Åminne
2021-09-28