Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för övergripande kommunikationsinfrastruktur, samordnar gemensamma kommunikationsaktiviteter och erbjuder uppdragstjänster.

Universitetsövergripande kommunikationsinfrastruktur innefattar externwebben umu.se, intranätet Aurora, studentwebb, tidningsprodukter, medierelationer, grafisk profil och mediebank.

För mer detaljerad information om Kommunikationsenhetens verksamhet, gå vidare till rubriken Organisation nedan. 

Så stöttar vi till att kommunicera

Kommunikationsenheten ska stötta universitetet att kommunicera på ett enhetligt, kvalitativt och mottagaranpassat sätt. 

Vi ger riktlinjer och rekommendationer

Kommunikationsenheten har tagit fram råd och riktlinjer för kommunikation och profil som vänder sig till medarbetare och chefer vid Umeå universitet.

Vid frågor om hur kommunikationsinsatser ska utföras och utformas, undersök vad som står i under rubriken kommunikation och profil till att börja med.

Vi ger råd och är tillgängliga för konsultation

Har du behov av stöd till att planera din kommunikation, kontakta i första hand en kommunikatör vid din fakultets kansli respektive universitetsförvaltningens kommunikatör.

Behöver du mer specialiserad rådgivning kan du vända dig till Kommunikationsenheten. Läs mer under rubriken Organisation för att hitta fram till rätt område och person inom enheten eller kontakta Kommunikationsenheten.

Vi erbjuder kommunikationstjänster till interna kunder

För interna beställningar av kommunikationstjänster, vänd dig till Inhousebyrån, eller läs mer på sidorna Producera och beställa i Kommunikationsguiden.

Vi ger stöd vid externa köp av kommunikationstjänster

Kommunikationsenheten ansvarar för avtalsförvaltning av upphandlade tjänster inom kommunikationsområdet.

Läs mer om köp av kommunikationstjänster i Kommunikationsguiden
Vid frågor om upphandlade leverantörer och att köpa kommunikationstjänster: Kontakta Kommunikationsenheten

Organisation

Kommunikationsenheten är indelad i två områden. Läs mer om vår verksamhet under respektive område. 

Kommunikationsstöd

Området ger kommunikationsstöd till universitetsledningen och universitetsförvaltningsledningen samt ansvarar för webbförvaltning av umu.se, Aurora och Mediabanken.

Inhousebyrån
Inhousebyrån utför produktion av kommunikationsmaterial på uppdrag från interna beställare. Området ansvarar också för Umeå universitets grafiska profil.

Universitetsövergripande kommunikation

Området ansvarar över flera olika områden:

  • Skapa och planera redaktionellt innehåll.
  • Samordna medierelationer.
  • Innehåll för externwebbens startsida (umu.se), medarbetarwebb och sociala medier.
  • Arrangemang som akademiska högtider, Perspectives, Kultur på campus.
  • Studentrekrytering.

Hitta oss

Våra lokaler finns på plan 4 i Universitetsledningshuset och på plan 3 i Förvaltningshuset. 

Hitta hit: Karta

Medarbetare: Personalkatalogen

Enhetschef: Gunilla Stendahl

Magdalena Munther
2023-05-02