Kommunikationsenheten

Enheten ansvarar för övergripande kommunikationsinfrastruktur, samordnar gemensamma kommunikationsaktiviteter och erbjuder uppdragstjänster.

Universitetsövergripande kommunikationsinfrastruktur innefattar externwebben umu.se, intranätet Aurora, studentwebb, tidningsprodukter, medierelationer, grafisk profil och mediebank.

För mer detaljerad information om Kommunikationsenhetens verksamhet, gå vidare till rubriken Organisation nedan. 

Så stöttar vi till att kommunicera

Kommunikationsenheten ska stötta universitetet att kommunicera på ett enhetligt, kvalitativt och mottagaranpassat sätt. 

Vi ger riktlinjer och rekommendationer

Kommunikationsenheten har tagit fram en kommunikationshandbok för medarbetare och chefer vid Umeå universitet.

Vid frågor om hur kommunikationsinsatser ska utföras och utformas, undersök vad som står i handboken till att börja med.

Vi ger råd och är tillgängliga för konsultation

Har du behov av stöd till att planera din kommunikation, kontakta i första hand en kommunikatör vid din fakultets kansli respektive universitetsförvaltningens kommunikatör.

Behöver du mer specialiserad rådgivning kan du vända dig till Kommunikationsenheten. Läs mer under rubriken Organisation för att hitta fram till rätt område och person inom enheten eller kontakta Kommunikationsenheten.

Vi erbjuder kommunikationstjänster till interna kunder

För interna köp av kommunikationstjänster, vänd dig till Inhousebyrån. Läs mer om Inhousebyråns tjänsteutbud under Organisation nedan.

Vi ger stöd vid externa köp av kommunikationstjänster

Kommunikationsenheten ansvarar för avtalsförvaltning av upphandlade tjänster inom kommunikationsområdet.

Läs mer om köp av kommunikationstjänster: Kommunikationshandboken.
Vid frågor om upphandlade leverantörer och att köpa kommunikationstjänster: Kontakta kommunikationsenheten

Organisation

Kommunikationsenheten är indelad i två områden. Läs mer om vår verksamhet under respektive område. 

Uppdragskommunikation

Området producerar de akademiska högtiderna, Kultur på Campus, guidade turer, samt ger kommunikationsstöd till universitetsförvaltningen.

Inhousebyrån

Inhousebyrån utför produktion av kommunikationsmaterial på uppdrag från interna beställare. Området ansvarar också för Umeå universitets grafiska profil. 

Målgruppskommunikation 

Området skapar och planerar redaktionellt innehåll, samordnar medierelationer och ansvarar för centrala digitala kanaler som externwebbens startsida och Umeå universitets närvaro i sociala medier.

Området ansvarar också för innehålls- och webbförvaltning av umu.se och Aurora, samt Mediabanken.

Hitta oss

Våra lokaler finns på plan 4 i Samverkanshuset och på plan 2 i Förvaltningshuset. 

Hitta hit: Karta

Medarbetare: Personalkatalogen

Enhetschef: Gunilla Stendahl

Magdalena Munther
2021-05-24