Utbildningskommitténs strategiska medel

Riktlinjer för utbildningskommitténs strategiska fond

Guidelines for the Educational Committee´s strategic funds

Redovisning av kvalitetsutvecklingsmedel

Utlysning 2024


Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel 2024 med sista ansökningsdag 2023-09-22

Ansökningsformulär strategiska medel 2024

Announcement of the Education Committee's strategic funds 2024. Deadline 9 September 2023

Application form – strategic funding 2024

Utlysning 2023

Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel 2023 med sista ansökningsdag 2023-02-17

Ansökningsformulär strategiska medel 2023

Announcement of the Education Committee's strategic funds 2023. Deadline 17 February 2023

Application form – strategic funding 2023

Utlysning 2022

Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel 2022 med sista ansökningsdag 2022-02-18

Ansökningsformulär strategiska medel 2022

Announcement of the Education Committee's strategic funds 2022. Deadline 18 February 2022

Application form – strategic funding 2022

Utlysning 2021

2021

Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel 2021 med sista ansökningsdag 2021-01-12

Ansökningsformulär strategiska medel 2021

Announcement of the Education Committee's strategic funds 2021. Deadline 12 January 2021

Application form – strategic funding 2021

 

Utlysning 2020

VT2020

Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel våren 2020 med sista ansökningsdag 2020-01-07

Ansökan om kvalitets- och strategiska utvecklingsmedel 2020

Announcement of the Education Committee's strategic funds spring
2020. Deadline 2020-01-07

Application for Quality- and Strategic development funds spring 2020

Utlysning 2019

VT2019

Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel våren 2019 med sista ansökningsdag 2019-03-22

Ansökan om kvalitets- och strategiska utvecklingsmedel våren 2019

Riktlinjer för användning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens strategiska fond för utbildning på för-, grund och avancerad nivå

Utlysning 2018

VT2018

Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel våren 2018 med sista ansökningsdag 2018-03-198

Ansökan om kvalitets- och strategiska utvecklingsmedel 2018

Announcement of the Education Committee's strategic funds spring
2018. Deadline 2018-03-19

Application for Quality- and Strategic development funds spring 2018

 

HT2018

Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel hösten 2018 med sista ansökningsdag 2018-10-01

Ansökan om kvalitets- och strategiska utvecklingsmedel 2018

Announcement of the Education Committee's strategic funds autumn
2018. Deadline 2018-10-01

Application for Quality- and Strategic development funds autumn 2018

Utlysning 2017

Utlysning av utbildningskommitténs strategiska medel 2017
med sista ansökningsdag 2017-09-29

Ansökan om kvalitets- och strategiska utvecklingsmedel 2017

Announcement of the Education Committee's strategic funds
2017. Deadline 2017-09-29

Application for Quality- and Strategic development funds 2017

Utlysning 2016

Utlysning kvalitetsutvecklingsmedel 2016

Ansökan om kvalitetsutvecklingsmedel 2016

Education Committee´s strategic funds 2016

Application form Educational Committee´s strategic funds 2016

Kontaktinformation

Staffan Schedin
utbildningsledare
Telefon: 090-786 74 87
E-post: staffan.schedin@umu.se

Anna-Lena Lindskog
2023-06-07