Studierektorer, programansvariga och programstudievägledare

Studierektorer:

Arkitekthögskolan Katrin Holmqvist-Sten
Datavetenskap Jan-Erik Moström
Designhögskolan Monica Lindh-Karlsson
Ekologi, miljö och geovetenskap Caroline Blomquist
Fysik Herbert Gunell
Fysiologisk botanik Laszlo Bako
Kemi Karina Persson
Matematik och matematisk statistik Peter Anton
Molekylärbiologi Lena Svensson
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Mathias Norqvist

Tillämpad fysik och elektronik Björne Lindberg

Programansvariga och programstudievägledare:

Utbildningsprogram Programansvarig Programstudievägledare
Förutbildningsprogram:    
Basåret Olow Sande Cecilia Rydberg
Civilingenjörsprogram:    
Bioteknik Lena Svensson Viktoria Vedin
Energiteknik Jimmy Vesterberg Robert Eklund
Industriell ekonomi Marcus Ådahl Lars-Daniel Öhman
Interaktion och design Mattias Andersson Lena Palmquist
Teknisk datavetenskap Anna Jonsson Marie Nordström
Teknisk fysik Maria Hamrin Carolina Näslund
Teknisk kemi Lisa Lundin Johanna Nilsson
Öppen ingång Karl Larsson Håkan Lindkvist
Högskoleingenjörsprogram:    
Byggteknik Annika Moström

Catharina Åhgren

Elektronik och datorteknik Björne Lindberg John Berge
Elkraftteknik Nils Lundgren Catharina Åhgren
Energiteknik Anders Åstrand Catharina Åhgren
Maskinteknik Florian Schmidt Catharina Åhgren
Kandidatprogram:    
Biologi och geovetenskap Ulla Carlsson-Granér  Sandra Straumdal
Datavetenskap Suna Bensch Lennart Steinvall
Industridesign Eva-Lena Bäckström

Adrian Löwander,
institutionsadministratör

Life Science Erik Chorell
Teresa Frisan
Johanna Nilsson
Matematik Berit Bengtson  Lars-Daniel Öhman
Miljö- och hälsoskydd Åsa Berglund  Sandra Straumdal
Övriga program:    
Arkitektprogrammet Sangram Shirke Sofia Mikaelsson
Apotekarprogrammet Helena Norberg Johanna Nilsson
Receptarieprogrammet Helena Norberg Johanna Nilsson
Högskoleprogram:    
Processoperatör Lisa Lundin Johanna Nilsson
Masterprogram:    
Arkitektur och stadsbyggnad Sangram Shirke Sofia Mikaelsson
Artificiell intelligens Juan Carlos Nieves Sanchez  Lennart Steinvall
Avancerad produktdesign Thomas Degn

Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare

Datavetenskap Lili Jiang Lennart Steinvall
Ekologi Micael Jonsson  Sandra Straumdal
Farmaci Helena Norberg Johanna Nilsson
Fysik Jens Zamanian Jens Zamanian
Geovetenskap Ryan Sponseller  Sandra Straumdal
Interaktionsdesign Cindy Kohtala Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare
Kemi Christiane Funk  
Matematik Victor Falgas-Ravry Lars-Daniel Öhman
Matematisk statistik Victor Falgas-Ravry Lars-Daniel Öhman
Miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling Heidi Burdett  Sandra Straumdal
Molekylärbiologi Peter Lind Anna Gharibyan
Robotik och reglerteknik Leonid Freidovich Sven Rönnbäck
Transportdesign Alessandro Argenio

Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare

Växt- och skogsbioteknik Maria Eriksson  
Anna-Lena Lindskog
2024-04-05