Studierektorer, programansvariga och programstudievägledare

Studierektorer:

Arkitekthögskolan Katrin Holmqvist-Sten
Datavetenskap Jan-Erik Moström
Designhögskolan Monica Lindh-Karlsson
Ekologi, miljö och geovetenskap Caroline Blomquist
Fysik Herbert Gunell
Fysiologisk botanik Laszlo Bako
Kemi Karina Persson
Matematik och matematisk statistik Peter Anton
Molekylärbiologi Lena Svensson
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Mathias Norqvist

Tillämpad fysik och elektronik Björne Lindberg

Programansvariga och programstudievägledare:

Utbildningsprogram Programansvarig Programstudievägledare
Förutbildningsprogram:    
Basåret Catarina Rudälv Cecilia Rydberg
Civilingenjörsprogram:    
Bioteknik Lena Svensson Viktoria Vedin
Energiteknik Jimmy Vesterberg Robert Eklund
Industriell ekonomi Marcus Ådahl Lars-Daniel Öhman
Interaktion och design Thomas Mejtoft Lena Palmquist
Teknisk datavetenskap Stefan Johansson Marie Nordström
Teknisk fysik Ludvig Lizana Carolina Näslund
Teknisk kemi Lisa Lundin Sanna Bränström
Öppen ingång Håkan Lindkvist Håkan Lindkvist
Högskoleingenjörsprogram:    
Byggteknik Fredrik Häggström

Annika Moström

Catharina Åhgren

Elektronik och datorteknik Björne Lindberg John Berge
Elkraftteknik Nils Lundgren Catharina Åhgren
Energiteknik Anders Åstrand Catharina Åhgren
Maskinteknik Florian Schmidt Catharina Åhgren
Kandidatprogram:    
Biologi och geovetenskap Ulla Carlsson-Granér  Sandra Straumdal
Datavetenskap Jerry Eriksson Lennart Steinvall
Industridesign Per Sihlén

Adrian Löwander,
institutionsadministratör

Life Science Erik Chorell
Teresa Frisan
Viktoria Vedin
Matematik Berit Bengtson  Lars-Daniel Öhman
Miljö- och hälsoskydd Åsa Berglund  Sandra Straumdal
Övriga program:    
Arkitektprogrammet Sangram Shirke Sofia Mikaelsson
Apotekarprogrammet Helena Norberg Sanna Bränström
Receptarieprogrammet Helena Norberg Sanna Bränström
Högskoleprogram:    
Processoperatör Lisa Lundin Sanna Bränström
Masterprogram:    
Arkitektur och stadsbyggnad Sangram Shirke Sofia Mikaelsson
Artificiell intelligens Ola Ringdahl  Lennart Steinvall
Avancerad produktdesign Thomas Degn

Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare

Datavetenskap Jerry Eriksson Lennart Steinvall
Ekologi Pär Byström  Sandra Straumdal
Farmaci Helena Norberg Sanna Bränström
Fysik Jens Zamanian Jens Zamanian
Geovetenskap Ann-Kristin Bergström  Sandra Straumdal
Interaktionsdesign Cindy Kohtala Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare
Kemi Christiane Funk  
Matematik Victor Falgas-Ravry Lars-Daniel Öhman
Matematisk statistik Victor Falgas-Ravry Lars-Daniel Öhman
Miljövetenskap med inriktning mot hållbar utveckling Tom Korsman  Sandra Straumdal
Molekylärbiologi Peter Lind Viktoria Vedin
Robotik och reglerteknik Sven Rönnbäck Sven Rönnbäck
Transportdesign Alessandro Argenio

Birgitta Sundberg, utbildningssamordnare

Växt- och skogsbioteknik Laszlo Bako  
Anna-Lena Lindskog
2023-09-21