Råd, nämnder, kommittéer

Här hittar du fakultetens råd, nämnder och kommittéer, samt sammanträdestiderna för dessa.

Prefektmöten

2022
6/9
28/9
18/10
15/11
15/12

Lokal: Anges i kallelsen
Tid: 14-17

Arbetsgrupper

Lika Villkor

Internationalisering

Läs mer: Arbetsgrupper Lika villkor och Internationalisering

Lena Åminne
2022-08-15