Råd, nämnder, kommittéer

Här hittar du fakultetens råd, nämnder och kommittéer, samt sammanträdestiderna för dessa.

Prefektmöten

2021

2021
20 oktober
18 november
23 november (prel.) kl. 15.00-20.00 möte med FN
9 december

2022
27 januari
23 februari
30 mars
25 april
17 maj
14 juni
16 juni med FN (kl. 15.00-middag)

Lokal: Anges i kallelsen
Tid: 14-17

Lena Åminne
2021-10-08