Råd, nämnder, kommittéer

Här hittar du fakultetens råd, nämnder och kommittéer, samt sammanträdestiderna för dessa.

Prefektmöten

2022
27 januari
23 februari
30 mars
25 april
17 maj
14 juni
16 juni med FN (kl. 15.00-middag)

Lokal: Anges i kallelsen
Tid: 14-17

Arbetsgrupper

Lika Villkor

Internationalisering

Läs mer: Arbetsgrupper Lika villkor och Internationalisering

Lena Åminne
2022-01-31