Råd, nämnder, kommittéer

Här hittar du fakultetens råd, nämnder och kommittéer, samt sammanträdestiderna för dessa.

Prefektmöten

2022

Lokal: Anges i kallelsen
Tid: 14-17

Arbetsgrupper

Lika Villkor

Internationalisering

Läs mer: Arbetsgrupper Lika villkor och Internationalisering

Lena Åminne
2022-06-30