Råd, nämnder, kommittéer

Här hittar du fakultetens råd, nämnder och kommittéer, samt sammanträdestiderna för dessa.

Prefektmöten

2021

27 januari
25 februari
30 mars
29 april
27 maj
23 juni

6 september
5 oktober
20/ oktober
18 november
23 november (prel.) kl. 15.00-20.00 möte med FN
9 december

Lokal: Anges i kallelsen
Tid: 14.30-16.30

Lena Åminne
2021-06-29