Utbildningskommittén

Utbildningskommittén är beredande organ till fakultetsnämnden i utbildningsfrågor. Vicedekan med utbildningsfrågor som särskilt ansvarsområde är ordförande.

Frågor som rör enskilda program behandlas först hos respektive program. Kallelse till utbildningskommittén skickas ut fem arbetsdagar före sammanträde. Underlag till ärenden som ska beredas i utbildningskommittén skickas in i god tid innan dess. Ordförande i Utbildningskommittén är vicedekan med ansvar för utbildning. Mandatperioden för ledamöter och suppleanter: 2017-07-01 -- 2021-06-30.

Aktuell föredragningslista

 2021-09-15

Ordförande

Ann-Louise Silfver, vicedekan, pedagogiska institutionen

Ledamöter

 • Dan Frost, Handelshögskolan
 • Maria Lindfors, pedagogiska institutionen
 • Maria Nordin, institutionen för psykologi
 • Nina Nilsson Rådeström, juridiska institutionen
 • Marie-Louise Snellman, institutionen för socialt arbete
 • Daniel Larsson, sociologiska institutionen

Gruppsuppleanter (i nummerordning)

 1. Ulrika H. Westergren, institutionen för informatik
 2. Örjan Pettersson, institutionen för geografi
 3. Ann-Sofi Rönnbäck, statsvetenskapliga institutionen
 4. Pär Segerbrant, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
 5. Petra Rydén, institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Adjungerade representanter med närvaro- och yttranderätt från

 • Enheter vid Handelshögskolan som inte representeras genom ledamot eller gruppsuppleant
  – Jessica Fahlén, enheten för statistik,
  – Tomas Raattamaa, enheten för nationalekonomi.
 • Representant från enheter med utbildning på grund och/eller avancerad nivå:
  – Magnus Bohman, ekonomisk historia
  – Johanna Overud, Umeå centrum för genusstudier
  – Pontus Bergh, Polisutbildningen

Studeranderepresentanter (utses för ett år i taget)

 • vakant, utbildningsbevakare, Umeå studentkår
 • Dani Liljedahl, utbildningsbevakare, Umeå studentkår

Närvaro och yttranderätt

Utbildningskommittén kan därutöver för ett visst sammanträde, del av sådant eller en viss tid fatta beslut om adjungering av en person.

Övriga med närvaro- och yttranderätt: dekan, ansvarig för samverkan/innovation, kanslichef, utbildningsledare, fakultetssamordnare, icke tjänstgörande suppleant.

KONTAKTPERSONER

Fakultetssamordnare

Marianne Schedin
090-786 74 77

Utbildningsledare

Nils Eriksson
090-786 63 10
070-340 07 45

Marianne Schedin
2021-09-14